Narrativ teamledelse i folkeskolen

I moderne skoleledelse foregår ledelse i stadig stigende grad i teams

Fortælling som ledelsesstrategi
En kommunal folkeskole er båret af en række fortællinger, som er med til at tegne skolens profil og identitet. En del af disse fortællinger handler om ledelse. For at kunne bruge fortælling strategisk i skoledelse, må ledelsen kende de dominerende fortællinger, som udgør, hvad man kunne kalde skolens DNA. Eksempler på typer af ledelsesnarrativer er Oplyst enevælde, Supervisoren og Facilitatoren.

Teamledelse
I moderne skoleledelse foregår ledelse i stadig stigende grad i teams. Effektiv ledelse i teams forudsætter et grundigt kendskab til hinandens faglige selvfortællinger som leder. Så vel som ledelse af pædagogernes og lærernes teams på skolen kræver ledelsens indsigt i og respekt for forskellige fagkulturer.

Kursusforløb i narrativ ledelse
Selvom det er muligt at identificere en række forskellige typer eller genrer af ledelsesnarrativer har hver kommunal folkeskole sine helt egne fortællinger om, ”hvem vi er som skole”. Som forberedelse til dette kursus i narrativ ledelse tilbyder vi derfor interesserede skoler et grundig formøde med henblik på at tydeliggøre de temaer og behov, skolens ledelsesteam har i forhold til udvikling af ledelsesarbejdet.

Den praktiske rammesætning
Kurset består af et internat over tre dage med en halv opfølgningsdag senere. Kursusholderne melder et mere udførligt program ud inden internatet efter at have inddraget prioriteringerne fra formøderne. Vi vil gerne have ledelsesteams med fra fire skoler - i alt 16-20 deltagere. Kurset tager udgangspunkt i narrativ skoledelse. Kurset handler om kommunikation, faglig sparring og forandringsstrategi. Der afsluttes med et konkret forandringsprojekt i egen skole. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem UCN act2learn og kursuslederne Jan Borum og Alex Madsen.

1. dag
Introduktion til kurset, dannelse af tværgående teams, introduktion til den refleksive samtale og det reflekterende team som værktøj til definition af udfordringer og det refleksive arbejde med udfordringer.
2. dag
Arbejde i egne ledelsesteams.
”Hvilke faktorer er til stede, når vi fungerer bedst som ledelse”? Efterfølgende refleksion og vidensdeling i de tværgående teams.
2. dag
Arbejde i egne ledelsesteams
”Hvilke fortællinger tegner vores profil og identitet”? ”Er det de fortællinger, vi ønsker”. Efterfølgende refleksion og vidensdeling i de tværgående teams. Refleksive samtaler i plenum om dannelse af ønskværdige fortællinger.
3. dag
Arbejde i egne ledelsesteams
”Hvordan skal vi organisere os, hvis vores profil og identitet skal forandres”? ”Hvordan nærer og udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger på vores skole”? Efterfølgende refleksion og vidensdeling i de tværgående teams.
3. dag
Projektfokus – ”Hvad skal være det første skridt”? Udarbejdelse af et konkret forandringsprojekt på egen skole.
Præsentation i plenum og fælles feedback på processen.
4. dag
Præsentation af udviklingen i det enkelte projekt. ”Hvor langt er vi nået”? ”Opstod der nye udfordringer”? ”Hvad er det næste forandringsprojekt”? Fælles evaluering og vidensdeling i plenum.

Kursusledere
Alex Madsen, Psykolog, tidligere socialchef og PPR leder. Fagbogsforfatter til bl.a. Narrativer i velfærdsarbejdet, Familie i skole og Narrativ skoleledels.
Jan Borum, Master of Public Management, tidligere socialchef. Underviser i ledelse og organisation på Metropol, København.

Opsummering

Pris
kr. 9.750,00 ekskl. moms

Inkl. internat og forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Internatopholdet foregår på et hotel i Nordjylland. Stedet meddeles kort før opstart.

Omfang
3 dages internat + ½ opfølgningsdag.

Start
13.02.2018

Slut
20.03.2018

Tilmeldingsfrist
12.01.2018

Tidspunkt
13.2 + 14.2 + 15.2 + 20.3.

Kontakt

Pia Ovesen
Studiesekretær

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION