Natur - science og matematisk opmærksomhed - Science

Vi tilbyder et nyt uddannelsesforløb i læreplanstemaet Natur, Science og Matematisk opmærksomhed som styrker og udvikler pædagogers kompetencer og det daglige pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science

Forløbet har særligt fokus på pædagogens naturfaglige og didaktiske kompetencer i hverdagen for pædagogisk at kunne arbejde med aktiviteter og forløb, der understøtter mål og indhold i den pædagogiske opgave.

Der arbejdes desuden på forløbet, med en udforskende, undersøgende og eksperimenterende didaktisk tilgang til det pædagogisk arbejde.  På kurset arbejdes der med, hvordan det er muligt at gøre børn aktive, udforskende og undersøgende og hvordan man kan inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med læreplansteamet.

Indhold

Der fokuseres på tre områder; natur, science og matematisk opmærksomhed. Kurset har fokus på at styrke pædagogernes didaktiske og faglige kompetencer ved at afprøve forskellige typer af aktiviteter, metoder og materialer. Undervisningen tager udgangspunkt i de tre temaer natur, science og matematisk opmærksomhed og indeholder ideer, metoder og eksperimenter som pædagogerne kan anvende i det daglige pædagogiske arbejde. Mellem hver temagang, hvor der er to gange med natur, to gange med science og to gange med matematisk opmærksomhed, vil der være mulighed for at afprøve en aktivitet eller et forløb på de deltagende pædagogers egne institutioner. Det centrale i didaktikken bliver en undersøgende og eksperimenterende tilgang.  

Mål for undervisningen

Pædagogerne forventes at opnå kompetencer indenfor:

  • Viden om naturen. Tilrettelæggelse af naturoplevelser med undersøgende og udforskende tilgange.
  • Scienceaktiviteter og bagvedliggende forklaringer
  • Anvendelse af IPads, smartphones og andre digitale redskaber i det pædagogiske arbejde.
  • Matematiske opmærksomhed

Form

Kurset deles op i tre temaer som man kan tilmelde sig uafhængigt af hinanden eller samlet.

Tema 2: Science som en undersøgende og eksperimenterende tilgang til at lære om hvordan ting fungerer i vores omgivelse, fx vand, magnet, luft, lyd og lys.

Opsummering

Pris
kr. 2.540,00 ekskl. moms

Incl. heldagsforplejning

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 kursusdage

Start
12.05.2020

Slut
26.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.04.2020

Tidspunkt
12.5 + 26.5, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring