Netværksskab - aktiviteter for ældre og handicappede

Formålet med kurset er, at deltagerne kan medvirke til igangsættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet med udgangspunkt i ældres og handicappedes forskellige livs- og kulturformer

Mål
Deltageren kan medvirke til iværksættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet for ældre og handicappede.

Deltageren kan arbejde under hensyntagen til borgernes ressourcer, livs- og kulturformer og interesser.

Deltageren kan anvende aktivitetsplanlægningsmetoder, igangsætte og evaluere aktiviteter samt inddrage borgerne i processen.

Deltageren kan informere borgerne om aktivitetstilbud såvel i som uden for lokalmiljøet og vejlede dem i brugen.

Deltageren kender gældende regler for støtte- og hjælpemidler, der kan fremme borgernes aktivitetsudfoldelser.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Har du en videregående uddannelse brugt inden for seneste 5 år er deltagerbetaling kr. 2.572,25 ellers er deltagerbetaling kr. 0,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
27.11.2017

Slut
01.12.2017

Tilmeldingsfrist
27.10.2017

Tidspunkt
27.11 + 28.11 + 29.11 + 30.11 + 1.12.
Alle dage kl. 08.00-15.24.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING