Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

Efter endt uddannelse kan du udvælge og anvende neuropædagogiske metoder, der fremmer den bedst mulige udvikling og trivsel hos barnet, den unge og den voksne

Du får en viden om hvordan du kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen ud fra en neuropædagogisk tankegang. Du kan reflektere og analysere din egen rolles betydning i forhold til barnet, den unge og voksne. Det er en fordel, at du har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen "Neuropædagogik, som redskab i pædagogisk arbejde" eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Mål

  • Deltagerne kan udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske arbejde.
  • Deltagerne kan forholde sig og medvirke til udvikling af trivselsfremmende miljøer, der med afsæt i neuropædagogisk viden og en grundlæggende forståelse af hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration, tilgodeser menneskets læringspotentiale og udvikling.
  • Deltagerne kan, med afsæt fra et neuropædagogisk perspektiv, reflektere over og analysere egen rolle i det relationelle samspil, så trivslen fremmes mellem barnet/den unge eller den voksne.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demenssygdom. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.959,65. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Kurset skal bestås ved en prøve. Prøven afholdes på sidste kursusdag.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
23.03.2020

Slut
25.03.2020

Tilmeldingsfrist
01.03.2020

Tidspunkt
23.3 + 24.3 + 25.3, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring