Ordblindevenlig undervisning i grundskolen

Bliv klædt på til at tilrettelægge en undervisning, der inkluderer de ordblinde elever, men som er venlig, motiverende og læringsfremmende for alle!

Kursusrækken består af tre kurser á tre timer, der samlet set kommer omkring begrebet ordblindhed, socio-emotionelle følger af ordblindhed samt ordblindevenlig og inkluderende undervisning – med og uden brug af læse- og skriveteknologi.

Hvad er ordblindhed, og hvornår er der grund til bekymring? - Kursus 1

I vil på dette første kursus få indsigt i færdigheder og forudsætninger for læsning i normal skriftsprogsudvikling, samt hvad der sker – og hvorfor – når skriftsprogsudviklingen enten går i stå eller kommer på afveje. I vil blive præsenteret for definitionen på ordblindhed samt de tegn på ordblindhed, som I skal være opmærksomme på hos jeres elever. Ordblindhed er dog mere og andet end vanskeligheder med at læse og stave – og derfor afrunder vi denne kursusgang med at se på, hvordan ordblindhed kan være en trussel mod selvopfattelsen og motivationen og dermed kan være årsag til vanskeligheder med læring generelt.

Ordblindevenlige og inkluderende metoder i undervisningen - Kursus 2

En ordblindevenlig skole er en skole, der er venlig for alle elever. Dette er et afgørende kendetegn for de engelske Dyslexia Friendly Schools, som denne kursusrække er stærkt inspireret af; derfor vil langt det meste af indholdet på dette kursus være relevant for alle elever. I forhold til det ordblinde-specifikke indhold vil I blive præsenteret for såvel metoder og tilrettelæggelsesformer, der understøtter den almindelige, inkluderende undervisning, som forslag og inspiration til indsatser, aktiviteter og metoder i den supplerende ordblindeundervisning. Kurset afrundes med en række anbefalinger til, hvordan I på jeres skole kan skabe reelle ordblindevenlige miljøer, som understøtter ordblinde elevers læring og trivsel. 

Ordblindevenlig undervisning med læse- og skriveteknologi - Kursus 3

I vil på dette tredje kursus få indsigt i anvendelsen af læse- og skriveteknologi (LST) som del af den ordblindevenlige undervisning. Hvis en elev er testet ordblind, er han/hun berettiget til brug af kompenserende hjælpemidler, dvs. LST. I vil blive præsenteret for en vifte af muligheder inden for LST på forskellige platforme samt deres anvendelse i undervisningen og i privatlivet. Desuden vil vi arbejde med planlægning og gennemførelse af individuel læse- og skriveundervisning med anvendelse af LST i ordblindevenlige miljøer, hvor alle elevers forudsætninger og behov tilgodeses.

Undervisere fra act2learn Pædagogik og Læring

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 ekskl. moms

Inkl. kaffe og kage

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
04.05.2020

Slut
16.06.2020

Tilmeldingsfrist
15.04.2020

Tidspunkt
4.5 + 25.5 + 16.6. Alle dage kl. 13.00-16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring