Ordblindhed

Hvad er ordblindhed, og hvornår er der grund til bekymring? - Kursus 1

Kurset er det første i en række på tre, der samlet set kommer omkring begrebet ordblindhed, test og afdækning samt undervisning. I vil på dette første kursus få indsigt i færdigheder og forudsætninger for læsning i normal skriftsprogsudvikling samt hvad der sker – og hvorfor – når skriftsprogsudviklingen enten går i stå eller kommer på afveje. I vil blive præsenteret for forskellige definitioner på ordblindhed, og tegn på ordblindhed bliver ekspliciteret, ligesom andre skriftsproglige vanskeligheder kort vil blive afdækket.

Den nationale ordblindetest og yderligere afdækning - Kursus 2

Udgangspunktet i kurset er Den Nationale Ordblindetest og den dynamiske afkodningstest til brug i børnehaveklassen. På dette grundlag vil en række eksemplariske afdækningsmaterialer blive introduceret, og endelig vil vi se på handleplaner som et hjælpemiddel i opfølgningen af ordblindetestningen.

Ordblind - hvad gør vi? Den nye vejledning - Kursus 3

I vil blive præsenteret for forskellige metodiske og didaktiske anbefalinger i ordblindeundervisning, ligesom et udvalg af de undervisningsmaterialer og –aktiviteter, der er evidens for, der virker, vil blive gennemgået. Desuden vil ”Tydelige læringsmål” blive sat i perspektiv til ordblindeundervisningen.

Målgruppe
Læsevejledere ved grundskoler og ungdomsuddannelser, FVU- og OBU-undervisere.

Underviser
Adjunkt, Monica Irene Krarup Olesen, UCN act2learn.

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 ekskl. moms

v/min. 15 deltagere. Inkl. kaffe.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
10.09.2018

Slut
05.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.09.2018

Tidspunkt
1: 10.9, kl. 13.00-16.00
2: 8.10, kl. 13.00-16.00
3: 5.11, kl. 13.00-16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING