Ordblindhed

Hvad er ordblindhed, og hvornår er der grund til bekymring? - Kursus 1

Kurset er det første i en række på tre, der samlet set kommer omkring begrebet ordblindhed, test og afdækning samt undervisning. I vil på dette første kursus få indsigt i færdigheder og forudsætninger for læsning i normal skriftsprogsudvikling samt hvad der sker – og hvorfor – når skriftsprogsudviklingen enten går i stå eller kommer på afveje. I vil blive præsenteret for forskellige definitioner på ordblindhed, og tegn på ordblindhed bliver ekspliciteret, ligesom andre skriftsproglige vanskeligheder kort vil blive afdækket.

Den nationale ordblindetest og yderligere afdækning - Kursus 2

Udgangspunktet i kurset er Den Nationale Ordblindetest og den dynamiske afkodningstest til brug i børnehaveklassen. På dette grundlag vil en række eksemplariske afdækningsmaterialer blive introduceret, og endelig vil vi se på handleplaner som et hjælpemiddel i opfølgningen af ordblindetestningen.

Ordblind - hvad gør vi? Den nye vejledning - Kursus 3

I vil blive præsenteret for forskellige metodiske og didaktiske anbefalinger i ordblindeundervisning, ligesom et udvalg af de undervisningsmaterialer og –aktiviteter, der er evidens for, der virker, vil blive gennemgået. Ordblindhed handler imidlertid om mere og andet end ikke at magte det skriftsprog, som de fleste mennesker behersker – og derfor afrundes denne kursusgang i et læringsmæssigt perspektiv og ser på, hvordan ordblindhed kan være en trussel mod selvopfattelsen og motivationen og dermed være årsag til vanskeligheder med indlæring generelt.

Målgruppe
Læsevejledere ved grundskoler og ungdomsuddannelser, FVU- og OBU-undervisere.

Underviser
Adjunkt, Monica Irene Krarup Olesen, UCN act2learn.

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Chalotte Møller Larsen på telefon 72 69 17 43 eller mail: cal@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 ekskl. moms

v/min. 15 deltagere. incl. kaffe.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
16.09.2019

Slut
11.11.2019

Tilmeldingsfrist
01.09.2019

Tidspunkt
16.9 + 7.10 + 11.11, alle dage kl. 13.00-16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring