På fod med de nye genrer af sagtekster

INGEN LEDIGE PLADSER

Sagtekster skal i højere grad være repræsenteret på tekstopgivelserne til den mundtlige prøve i dansk.

Det kan ofte være svært at få disse tekster integreret i undervisningen. Netop disse teksttyper rummer et stort læsepotentiale for eleverne og kan desuden styrke både deres læselyst, kritiske bevidsthed og sproglige forståelse.

Der gives inspiration til, hvordan du kan inddrage nogle af disse genrer i forløb, hvor dansk sættes ind i en række virkelighedsnære situationer og problemstillinger. Kurset tager udgangspunkt i kompetenceområdet Læsning med fokus på både trykte og multimodale tekster.

Der præsenteres en bred vifte af forskellige typer af genrer:

Reportager og portrætartikler.
Opinion.
Roast, tv-interview og videoblog.
Dokumentarfilm.

Vi kommer omkring krav til den mundtlige prøve, hvordan man arbejder med både læse- og forståelsesstrategier i udskolingen, og dermed styrker elevernes læsekompetence, så de bliver analytiske og kritiske læsere af mange forskellige typer af tekster.

 

Underviser

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter, København.

Målgruppe

Dansklærere i udskolingen.

Opsummering

Pris
kr. 1.230,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 timer

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Elsebeth Hansen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 57
elh@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Marianne Holst Hundebøl
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 65
mhu@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.