Pædagogfaglighed i skolen - didaktik og klasseledelse

Med skolereformen er pædagogernes rolle i skolen forandret

Pædagoger varetager i varieret omfang selvstændige undervisningsopgaver eller indgår i tværfagligt samarbejde med bl.a. lærerne. Dette sker ud fra en betragtning om, at pædagogernes faglighed kan bidrage positivt til at styrke elevernes læring og trivsel. Men underviserrollen er ny for mange pædagoger, og funktionen udfordrer pædagogfagligheden og professionsidentiteten.

Indhold
På kurset får du viden om og ideer til, hvordan du med din pædagogfaglighed kan lede læringsaktiviteter og skabe inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle skolebørn i alderen 6-16 år. Desuden vil der blive introduceret til, hvordan der i din praksis kan arbejdes mod en tydeliggørelse af pædagogers kompetencer, således disse bringes aktivt i spil i en skolesammenhæng.

Undervisningen har fokus på

  • Grundlæggende didaktiske værktøjer til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen og elevernes læring og trivsel.
  • Synliggørelse af pædagogernes arbejde med og refleksioner over undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering til gavn for det tværprofessionelle samarbejde og elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.
  • Anvendelsen af metoder og redskaber til at lede klasser og læringsaktiviteter, der fremmer rutiner, relationer, kommunikation og struktur i undervisningen.

Målgruppe
Pædagoger i skolen.

Form
Kurset vil være en kombination af oplæg baseret på den nyeste viden om pædagogfaglighed og læreprocesser. Undervisningen kobles med eksempler fra praksis, og diskussioner og øvelser tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og refleksioner.

Underviser
Dorthe Munk, UCN act2learn

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.250,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/te og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
05.10.2017

Slut
05.10.2017

Tilmeldingsfrist
27.09.2017

Tidspunkt
5.10, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING