Personlig hjælper og ledsager

Indhold
Deltageren kan yde hjælp til voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. Deltageren forstår sin professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning. Deltageren kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt.

Mål
Deltageren kan yde hjælp til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. Deltageren kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt. Deltageren kan yde den nødvendige hjælp til borgeren under hensyntagen til dennes personlige holdninger, værdier og prioriteringer og behov for særlig støtte. Deltageren forstår sin professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning.

Deltageren har kendskab til relevante offentlige og private tilbud og gældende regler for støtte og hjælpemidler, der anvendes i dagligdagen omkring borgeren.

Målgruppe
Deltageren har eller søger beskæftigelse som personlig hjælper eller lønnet ledsager.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.755,75, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Eller er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
16.12.2019

Slut
20.12.2019

Tilmeldingsfrist
11.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring