Prøveform B - variation og vinkler

Opgivelseskravene til de mundtlige prøver er blevet skærpet. Blandt andet med multimodale udtryksformer og drama

Hvordan griber vi dette an – sammen med de øvrige krav til danskfagligt stof og varierede tilgange? 

Vi må tilrettelægge undervisningen, så fagets mange åbne vinkler udfoldes og nuanceres med fokus på fordybelse, indsigt og perspektivering – de tre vigtige begreber i prøveform B. Og vi må sætte fokus på formidlingen af - og samtalen om det danskfaglige stof. 

På kurset får du:

Konkrete eksempler på, hvordan prøvens elementer er med til at kvalificere og vinkle det daglige danskarbejde.
Overblik over aktiviteterne i prøvens forskellige etaper.
Ideer til nuancer og bredde i opgivelser, fordybelsesområder og prøveoplæg.
Ideer til danskfaglige forløb, der kan indgå i din årsplan for dansk.
Vinkler på lærerrollen i prøvesammenhæng.

 

Underviser

Konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Silkeborg.

Målgruppe

Dansklærere i udskolingen.

Opsummering

Pris
kr. 1.230,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang
6,5 timer

Start
26.03.2019

Slut
26.03.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
26.03.2019 kl. 09.00 - 15.30

Kontakt

Elsebeth Hansen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 57
elh@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Marianne Holst Hundebøl
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 65
mhu@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.

Kirsten Hald
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 73
kih@ucn.dk