Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for  social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse

Mål

  • Deltageren kan tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent
  • Deltageren kan omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave med henblik på udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetence
  • Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring
  • Deltageren kan anvende praksis som læringsrum og på baggrund heraf udvælge fokus for elevens læring

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.930,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
16.12.2019

Slut
18.12.2019

Tilmeldingsfrist
06.12.2019

Tidspunkt
1612 + 17.12 + 18.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring