Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

Uddannelsen er et specialmodul for uddannede praktikvejledere, der har behov for supplerende viden om særlige forhold i praktikvejledningen af EUX eller talentsporselever, inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelsen

Modulet hjælper praktikvejlederen til, at imødegå elever, der har et særligt talent for faget, med kvalificeret vejledning. Ligeledes arbejdes der med hvilken faglig synergi disse elever kan bringe praktikstedet.  

Mål

  • Med afsæt i viden om talentspor og EUX kan deltageren tilrettelægge praktikforløb, inden for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent
  • Deltageren kan planlægge og give målrettet vejledning, der understøtter den ambitiøse og talentfulde elev i udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.
  • Deltageren kan inddrage tværfaglige samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af praktikvejledning til elever med EUX eller talentspor.
  • Deltageren kan anvende metoder i praktikvejledning, der understøtter EUX- og talentsporselevers innovative kompetencer i forhold til praksis

Målgruppe
Pædagogiske assistenter, social-og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.360,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
10.12.2019

Slut
11.12.2019

Tilmeldingsfrist
02.12.2019

Tidspunkt
10.12 + 11.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring