Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Deltageren kan gennem metoder, der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer

Deltageren kan ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål.

Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis, og ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning.

Deltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis, ligeledes kan deltageren beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne.

Deltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov. 

Endelig kan deltageren kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Mål
Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer

  • Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål
  • Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis
  • Deltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning
  • Deltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksi
  • Deltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne
  • Deltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov
  • Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Målgruppe
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 7.060,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
12 dage

Start
12.12.2019

Slut
17.01.2020

Tilmeldingsfrist
04.12.2019

Tidspunkt
12.12 til 20.12 + 13.1 til 17.1, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring