Praktikvejlederens kommunikation med elev-lærling

Deltageren kan anvende viden om unges forskellighed til at støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen og kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen

Mål
Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.

Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.205,90. Er du faglært eller ufaglært er deltagerbetalingen kr. 380,00. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
13.12.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
10.12.2018

Tidspunkt
13.12 + 14.12, begge dage 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING