Praktikvejlederens kommunikation med elev-lærling

Deltageren kan anvende viden om unges forskellighed til at støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen og kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen

Mål
Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.

Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.172,70. Er du faglært eller ufaglært er deltagerbetalingen kr. 372,00. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
19.12.2019

Slut
20.12.2019

Tilmeldingsfrist
10.12.2018

Tidspunkt
19.12 + 20.12, begge dage 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring