Proceslederuddannelsen

Denne uddannelse fokuserer på, hvordan du kan understøtte processer og dermed skabe forandring i din organisation

UCN act2learn's Proceslederuddannelse er for dig, der ønsker at blive en kompetent procesleder. Vi tilbyder et dybdegående undervisningsforløb, designet til at give dig værktøjer til at håndtere og understøtte udviklingsprocesser i din organisation - og kompetencer til at træde i karakter som procesleder. Du bliver med andre ord i stand til at lede processerne frem for at blive overrumplet af dem.

Du får en bred vifte af værktøjer, som du kan bruge til at skabe fremadrettede og værdiskabende udviklingsforløb på både individ- og gruppeniveau. Allerede fra første modul får du masser af idéer til, hvordan du kobler uddannelsen effektfuldt til din egen praksis.

 • Modul 1: Proceslederen - den personlige dimension (2 dage)
 • Modul 2: Procesfaciliteringens kontekst og redskaber (2 dage)
 • Modul 3: Proceslederen i aktion (2 dage)
 • Modul 4: Hurdler og udfordringer i procesfaciliteringen (2 dage)

Målgruppe

Proceslederuddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere, som ønsker at styrke deres faglige profil med procesledelseskompetencer. Eksempelvis konsulenter, undervisere, vejledere, projektledere, projektmedarbejdere, forandringsagenter og andre, som ønsker metodiske færdigheder til at lede og facilitere konstruktive dialogprocesser i forbindelse med deres virke.

Formål, udbytte og effekt

Formålet og den ønskede effekt af proceslederuddannelsen er at skabe maksimal merværdi for dig og din organisation ved, at du får:

 • Forståelse for proceslederens rolle og opgaver
 • Et stærkt reflekteret fundament i rollen som procesfacilitator
 • Afklaring af en række af de centrale udfordringer, der præger din praksis
 • Grundlæggende forståelse for hvordan du styrer og faciliterer processer
 • Metoder til at designe gruppeprocesser, der involverer alle deltagere
 • Modeller til at skabe læring og udvikling i samtaler med enkeltpersoner og grupper
 • Metoder til at facilitere og lede udviklings- og læreprocesser
 • Metoder til at sikre medejerskab for beslutninger
 • Værktøjer til at håndtere processer, der ”løber løbsk”
 • Værktøjer til at arbejde med det, der er modsætningsfyldt og svært
 • Værktøjer til at skabe sammenhæng mellem det, du vil med din kommunikation, og det resultat, du opnår.

Med Proceslederuddannelsen kommer du helt sikkert ud på en rejse, hvor du bevæger dig i retning af en mere reflekteret praksis med fokus på hvordan du bedst muligt kan bidrage til at skabe udvikling og fremdrift i din organisation. Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i rollen som procesleder via refleksion, teori og træning. Gennem praktiske øvelser og hverdagsnære cases, opnår du en tæt kobling mellem undervisningen og din egen praksis.

Du får inspiration, faglige og personlige udfordringer samt et netværk, som udvikler dig til at kunne arbejde som kompetent procesleder.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Opsummering

Pris
kr. 16.500,00 ekskl. moms

Materialer, bog og fuld forplejning er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage kl. 08.30-15.30

Start
03.11.2020

Slut
10.02.2020

Tilmeldingsfrist
20.10.2020

Tidspunkt
3.11 + 4.11 + 3.12 + 4.12 + 12.1 + 13.1 + 9.2 +10.2

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation