Professionelle læringsfællesskaber

Hvordan kan vores teams udvikles til i endnu højere grad at være et professionelt læringsfællesskab, der fungerer både som et arbejdsfællesskab og et læringsfællesskab, med elevernes læring og trivsel som udgangspunkt?

Indhold
Et professionelt læringsfællesskab skaber et fælles handlingsgrundlag, hvor medlemmernes faglige kompetencer og potentialer kommer i spil. På kurset får du viden om og indsigt i, hvad det mere præcist vil sige at arbejde i et professionelt læringsfællesskab. Et professionelt læringsfællesskab er karakteriseret  ved; fælles værdier og vision, fokus på elevers læring, reflekterende dialoger, deprivatisering af praksis og samarbejde.

  • Hvad kendetegner et professionelt læringsfællesskab?
  • Hvad vil det sige at være professionel?
  • Hvordan adskiller et team sig fra et professionelt læringsfællesskab?
  • Hvordan kan det professionelle læringsfællesskab blive lærende og fremme læring og kompetenceudvikling blandt dets medlemmer?
  • Hvordan fremmer vi en kultur, hvor vi arbejder samhørigt for at opnå fælles mål, som vi alle er ansvarlige for?
  • Hvordan kan det professionelle læringsfællesskab kvalificere vores faglige dømmekraft?
  • Hvordan arbejder fællesskabet sammen om og tager ansvar for at anvende data om elevernes læring?

Målgruppe
Lærere og pædagoger – gerne teams.

Form
Kurset vil være en kombination af oplæg baseret på nyeste viden om professionelle læringsfællesskaber koblet med eksempler fra praksis og diskussioner og øvelser med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og refleksioner.

Undervisere
Lene Løkkegaard og Dorthe Munk, UCN act2learn

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.650,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/the og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
11.01.2018

Slut
11.01.2018

Tilmeldingsfrist
20.12.2017

Tidspunkt
11.1, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING