Professionelle læringsfællesskaber - 3 eftermiddage

Her får du en introduktion til teorien om professionelle læringsfællesskaber og inspirationseksempler til din praksis samt mulighed for at afprøve og videndele med underviser og kolleger

Kom og udvid din viden og dine kompetencer i forhold til at deltage kompetent i teammøder og få inspiration til anderledes og bedre teammøder, der giver energi og læring – både for dig som professionel og for eleverne.

Teamsamarbejde er en vigtig størrelse i folkeskolen og på ingen måde et nyt fænomen. Alligevel oplever flere lærere og pædagoger udfordringer i teamsamarbejdet, og flere skoleledelser er optagede af kvaliteten af samarbejdet. Hvad sker der, når man samles til teammødet? Hvad får man ud af at samarbejde? Ændringer i pædagogernes rolle i skolen, ændrede arbejdstider, ændret praksis for forberedelse og fælles årsplaner, øget inklusion, nye eksamensformer – folkeskolen forandres hastigt, og netop derfor peger flere praktikere også på et større behov for at samarbejde. 

Hvad arbejder du med på kurset? 

Med inspiration fra teorien og forskningen i professionelle læringsfællesskaber er fokus på dette kursus at arbejde med et godt teamsamarbejde uden for klassen i praksis til gavn for alle skolens elever. På kurset introduceres du for begrebet, teorien og forskningen i professionelle læringsfællesskaber, men vigtigst af alt arbejder vi med praksisnære løsninger til at forbedre teamsamarbejdet i praksis. 

Hvordan arbejder vi på kurset? 

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, refleksion og inddragelse af jeres praksis samt aktiviteter ud fra praksisnære værktøjer, der direkte kan anvendes i jeres hverdag. Desuden skal vi udfordres på vores ”plejer” og turde tage nogle ærlige og humoristiske dialoger om vores virkelighed. 

Målgruppe 

Lærere og pædagoger i skolen.

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. 

 

 

Opsummering

Pris
kr. 1.600,00 ekskl. moms

Inkl. kaffe

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsgange kl. 14.00 - 16.00

Start
22.01.2020

Slut
12.02.2020

Tilmeldingsfrist
20.12.2019

Tidspunkt
22.1 + 29.1 + 12.2, kl. 14.00 - 16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring