Projektorienteret arbejde

Deltageren kan efter uddannelsen arbejde projektorienteret samt medvirke til implementering af projekter

Deltageren kan identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe samt vidensdele og anvende kreative problemløsningsmetoder.

Mål
Deltageren kan i det daglige, arbejde projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter. I den forbindelse kan deltageren identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe. Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en projektgruppe. Deltageren forstår vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Deltageren har desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette indebærer.

Målgruppe
Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.205,90, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er deltagerbetalingen kr. 380,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
10.12.2018

Slut
11.12.2018

Tilmeldingsfrist
05.12.2018

Tidspunkt
10.12 + 11.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING