Psykiske lidelser

Er du hjemmesygeplejerske og arbejder du med borgere med psykiske lidelser?

Ønsker du en bredere indsigt og mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for denne komplekse patientgruppe, eller mangler du input og sparring i forhold til dit daglige arbejde, har vi kurset til dig.

Indhold

  • Sygdomslære og behandlingsmuligheder
  • Medicinsk behandling, virkninger og bivirkninger
  • Psykiske lidelser og misbrug (dobbeltdiagnoser)
  • Kognitiv behandling
  • Relationsarbejde
  • Guidet egenbeslutning
  • Demens
  • Voldsforebyggelse

Målgruppe
Hjemmesygeplejersker

Arbejdsform
Kurset er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Opsummering

Pris
kr. 5.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
03.10.2018

Slut
09.10.2018

Tilmeldingsfrist
03.09.2018

Tidspunkt
3.10 + 4.10 + 5.10 + 8.10 + 9.10


HVAD SIGER ANDRE OM KURSET?

 

"Efter kurset er jeg blevet langt mere opmærksom på, hvad det er, jeg skal observere hos borgere med psykiske lidelser. Jeg er blevet bedre til at observere og få beskrevet det på en måde, så vi sikrer bedre sygepleje. Jeg syntes ikke altid, jeg var klædt ordentlig på til at håndtere de borgere med psykiske lidelser, som jeg kommer hos. Det har kurset hjulpet på."

 

Tenna Iversen, hjemmesygeplejerske i Aalborg Kommune

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD