Relationskompetence

Lærere og pædagogers professionelle relationskompetence er en af de mest afgørende faktorer at forholde sig til, når skolen skal bidrage til alle børn og unges trivsel og udvikling. Både fagligt, socialt og personligt

Man ved, at relationen nu og her mellem den voksne og barnet påvirker børnenes relationer til hinanden, deres faglige resultater, deres livsglæde og deres trivsel - både ift. selvværd, stressniveau og selvregulering. Målet med at styrke sin relationskompetence er bl.a. at opøve evnen til at ”se” eleverne på deres egne præmisser og afstemme sine egne handlinger og sin kommunikation herefter.

Hvad arbejder vi med på kurset?

På dette kursus får du mere  

  • viden om, hvad der præcist kendetegner den professionelle relationskompetence
  • indsigt i betydningen af, at børn og unge mødes af relationskompetente voksne
  • kendskab til de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan handle relationskompetent
  • inspiration til, hvordan du kan arbejde med din egen relationskompetence i praksis
  • opmærksomhed på, om der er nogle børn i din gruppe, der særligt har brug for styrkelse af relationen for at kunne trives
  • konkrete værktøjer og metoder til anvendelse i dit daglige arbejde med børn og unge.

Kurset sigter mod konkrete, anvendelige redskaber, og der reflekteres i forhold til kursisternes praksiserfaringer fra arbejdet. Undervisningen vil derfor være en vekselvirkning mellem oplæg, plenumdrøftelser og forskellige øvelser.

Hvordan arbejder vi på kurset?

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Undervisningen vil derfor være en vekselvirkning mellem korte oplæg, refleksion og inddragelse af jeres praksis samt aktiviteter ud fra praksisnære værktøjer, der direkte kan anvendes i jeres hverdag.

Målgruppe

Lærere

Opsummering

Pris
kr. 1.050,00 ekskl. moms

Incl. kaffe

Sted
UCN act2learn
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
1 undervisningsgang kl. 9.00-15.00

Start
12.11.2020

Slut
12.11.2020

Tilmeldingsfrist
15.08.2020

Tidspunkt
12.11, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring