Rollen som arbejdstidsplanlægger

På dette kursus har vi et skarpt fokus på funktionen og rollen som arbejdstidsplanlægger på offentlige arbejdspladser

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion, øvelser og processer.

Du vil få…

Indsigt i kommunikationsteori og hvordan kommunikation indvirker på kulturen på arbejdspladsen. Vi vil betone begreber som etik og retfærdighed gennem positionering af din funktion og rolle som arbejdstidsplanlægger. Således vil kurset bevæge dig på en rejse i de forskellige typer af relationer til kollegaer, ledelse med de spørgsmål og paradokser der ofte knyttes an til din nøglefunktion som arbejdstidsplanlægger. På kurset vil vi arbejde procesbaseret med konkrete cases fra praksis som du kan genkende fra din egen arbejdsplads. Kurset er skræddersyet til dig som arbejdstidsplanlægger.

Du vil lære…

Du vil, udover at netværke med andre arbejdstidsplanlæggere, tilegne dig konkrete kommunikationsværktøjer som du kan anvende direkte i dit arbejde, du vil få relevante perspektiver om etiske forhold, positionering og afgørende analytiske kompetence til at vurdere handlemuligheder i en given udfordring. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Adjunkt
Lotte Emilia Hansen
LEAH@UCN.dk
Tlf.: 72691753

Eller

Partnerskabskonsulent
Karen Marie Juhl Nielsen
KJN@UCN.dk
Tlf.: 72691752

Opsummering

Pris
kr. 4.750,00 ekskl. moms

Incl. fuld forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage kl. 08.30-15.00.

Start
23.10.2019

Slut
13.11.2019

Tilmeldingsfrist
01.09.2019

Tidspunkt
23.10 + 30.10 + 13.11, alle dage kl. 08.30-15.00

Kontakt

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation