Rollen som arbejdstidsplanlægger

På dette kursus har vi et skarpt fokus på funktionen og rollen som arbejdstidsplanlægger på offentlige arbejdspladser

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion, øvelser og processer.

Indhold

Indsigt i kommunikationsteori og hvordan kommunikation indvirker på kulturen på arbejdspladsen. Vi vil betone begreber som etik og retfærdighed gennem positionering af din funktion og rolle som arbejdstidsplanlægger. Således vil kurset bevæge dig på en rejse i de forskellige typer af relationer til kollegaer, ledelse med de spørgsmål og paradokser der ofte knyttes an til din nøglefunktion som arbejdstidsplanlægger. På kurset vil vi arbejde procesbaseret med konkrete cases fra praksis som du kan genkende fra din egen arbejdsplads. Kurset er skræddersyet til dig som arbejdstidsplanlægger.

Udbytte

Du vil, udover at netværke med andre arbejdstidsplanlæggere, tilegne dig konkrete kommunikationsværktøjer som du kan anvende direkte i dit arbejde, du vil få relevante perspektiver om etiske forhold, positionering og afgørende analytiske kompetence til at vurdere handlemuligheder i en given udfordring. 

Hvordan arbejder vi på modulet?
Kurset er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Undervisere
Lotte Emilia Hansen, UCN act2learn

Kurset kan også tilrettelægges og målrettes din virksomhed eller organisations ønsker og specifikke behov. For mere information, kontakt kursuskoordinator Pia Ovesen på telefon 72 69 16 52 eller mail: pio@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 4.750,00 ekskl. moms

Forløbet udbydes til efteråret 2020. Konkrete datoer følger.

Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Materialer og forplejning er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage kl. 08.30-15.30.

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Lotte Emilia Hansen
Adjunkt

72 69 17 53
leah@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation