Safari - på jagt i mellemtrinnets danskfag

Ny digital undervisningsplatform

Kurset præsenterer en helt ny, digital undervisningsplatform, udviklet af Trine May og Susanne Arne-Hansen. En platform, der er et nyt, anderledes og tidssvarende bud på mellemtrinnets danskundervisning. Med multimodalitet som omdrejningspunkt kan jagten indledes, og danskfaget kan angribes fleksibelt ud fra en af de tre vinkler LITTERATUR, FAGTEKSTER eller MEDIER. 

Litteraturvinklen indeholder forløb om visuelle fortællinger som moderne billedbøger, tegneserier, graphic novels m.v. Vinklen om fagtekster kredser bl.a. om multimodale biografier, webdoks, reklamer m.v. I mediedelen er forløb om tv-analyse, podcasts, web, Youtube m.v.

Selv om jagten er fleksibel, har materialet en tydelig progression, og på elevernes safari rundt i faget kommer de omkring alle fire kompetenceområder Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation. Det enkelte område sættes i spil, hvor det er relevant. Vi har 

Håndplukket i cremen af ny, nordisk børnelitteratur, nyskrevne fagtekster og vedkommende medier.
En tydelig progression, så der konsekvent indledes med grundforløb, hvorfra der trinvist bygges ovenpå, videreudvikles og nuanceres.
Høj grad af stilladsering og altid en samarbejdende og kreativ tilgang, der ofte ender i elevernes fremstilling af et produkt – digitalt, analogt eller live ude i verden.
Kælet for det grafiske udtryk med høj æstetik og appel til målgruppen.

Med kurset får du både ny viden, faglig indsigt og masser af inspiration til din undervisning.

        

Underviser

Lærebogsforfatter Trine May, København.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet.

Opsummering

Pris
kr. 1.230,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 timer

Start
04.04.2019

Slut
04.04.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
04.04.2019 kl. 09.00 - 15.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Anja Godtliebsen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 74
ajg@ucn.dk

Tirsdage kl. 8-15.30
Torsdage kl. 8-15.30