Sagssupervision

Supervision og faglig sparring til forandringsprocesser i neuropædagogisk arbejde

Vi har erfaret, at det kan være svært at få igangsat og fastholde forandringsprocesser, og derfor oplevet vi i stigende grad et behov for tilbud om supervision og faglig sparring.

Supervisionen tager sit udgangspunkt i det neuropædagogisk felt. Formålet med supervisionen kan være:

  •  Afdækning og afklaring af problemstillinger

  •  Sparring i forhold til  problemstillinger, udfordring og undring.

  •  Implementeringen af neuropædagogik i et organisatiorisk perspektiv.

Supervisionen giver mulighed for at skabe faglig, personlig og organisatorisk vækst og har samtidig fokus på at kvalificere kontekstens betydning. Supervisionen tager udgangspunkt i et anerkendende perspektiv. Før supervisionen kontrakters med supervisor og kontrakten danner grundlag for forløbet.

I supervisionsforløbet tages der udgangspunkt i en tilsendt case som er udarbejdet af medarbejdergruppen. Rammen for supervisionen er styret af forskellige didaktiske modeller. Supervisionen er praksisnær og er en blanding mellem refleksion, neuropædagogiske analyser og vidensdeling. Supervisionen afsluttes med en fælles udarbejdelse af interventionsmuligheder i praksis.

Opsummering

Pris
kr. 3.900,00 momsfri

Prisen er for to supervisionstimer ekskl. transport/kørsel

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Kan aftales efter behov eller planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
2 supervisionstimer

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

NEUROPÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER