Sagssupervision

Supervision og faglig sparring til implementering og forandringsprocesser i et neuropædagogisk perspektiv.

Det kan være svært at igangsætte og fastholde forandringsprocesser, og derfor oplever vi i stigende grad et behov for supervision og faglig sparring.

Supervisionen tager sit udgangspunkt i det neuropædagogisk felt. Formålet med supervisionen kan være:

  • Afdækning og afklaring af problemstillinger
  • Sparring i forhold til mulige løsninger på udfordringer
  • Implementeringen af neuropædagogik i et organisatorisk perspektiv med fokus på teamsamarbejdet

Supervisionen giver mulighed for at skabe faglig, personlig og organisatorisk vækst og tager udgangspunkt i et anerkendende perspektiv. 

Før supervisionen udarbejder medarbejdergruppen en dagsorden, som supervisionsforløbet tager udgangspunkt i..

Rammen for forløbet er styret af forskellige didaktiske og pædagogiske modeller med neuropædagogikken som det centrale omdrejningspunkt. Supervisionen er tæt på praksis og er en blanding mellem refleksion, neuropædagogiske analyser og vidensdeling.  

Forløbet afsluttes med, at vi i fællesskab udarbejder en plan for mulige tiltag

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 ekskl. moms

Prisen er for to supervisionstimer ekskl. transport/kørsel

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
2 supervisionstimer

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter