Selvreguleret læring

Hvordan bliver eleverne aktive i egen læreproces? En selvreguleret elev kan sætte mål, overvåge og regulere egen læring ved at justere sin adfærd og indsats

Indhold  

  • Hvorfor er udvikling af selvreguleret læring vigtig?
  • Hvilke konsekvenser får det for tilrettelæggelse af undervisning?
  • Hvordan skaber vi en læringskontekst, hvor elever skal være mere aktive og selvregulerede, - en kontekst med et øget fokus på at lære eleverne at lære?

Fremtidig færden i samfundet og i uddannelse kræver kompetencer til selv at kontrollere læreprocesser, at søge viden og til at holde ud. Opmærksomheden er ikke blot rettet mod et fagligt indhold, men også mod, hvordan eleverne lærer, - og hvordan undervisningen kan støtte den selvregulerede læring.

Kurset tager udgangspunkt i en cyklisk model for selvreguleret læring og udfolder herigennem, hvordan lærer og pædagog gennem den daglige undervisning, kan understøtte og udvikle elevernes kompetencer for selvreguleret læring.

Målgruppe
Lærere og pædagoger.

Form
Kurset vil være en kombination af oplæg baseret på nyeste viden koblet med eksempler fra praksis og diskussioner og øvelser med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og refleksioner.

Underviser
Dorthe Geisnæs, UCN act2learn (medforfatter til bogen "Metakognition, selvregulering og konsolidering").

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.250,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/the og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
16.01.2018

Slut
16.01.2018

Tilmeldingsfrist
15.12.2017

Tidspunkt
16.01, kl. 09.00-15.00.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING