Skab skolens bedste læringsmiljø

Forebyg grimt sprog, kliker og ”flad” stemning i klassen - og opbyg et positivt klima med højt humør og lyst til at samarbejde om læring. Alt sammen via Classbuilding og Teambuilding.  

Børn er ikke nødvendigvis klædt på til at fungere sammen og rumme hinanden, blot fordi de sættes i samme klasse. Det er en løbende opgave at skabe rummelighed, tryghed og godt humør i den daglige undervisning. Det giver Classbuilding og Teambuilding masser af konkrete værktøjer til. Aktiviteterne overholder bestemte principper, der sikrer, at alle deltager, ingen taber, og der udvikles en lang række læringsmæssige og adfærdsmæssige vaner, som styrker fællesskabet. Lav et par af de korte, sjove aktiviteter om ugen og opnå, at eleverne: 

Lærer at samarbejde med alle i klassen
Lærer gode omgangsformer og positivt sprog
Bliver klogere på sig selv og hinanden og udvikler empati
Føler at de hører til og er en del af fællesskabet
Bliver mere aktive deltagere i undervisningen generelt

Vi afprøver en stribe eksempler på Classbuilding og Teambuilding, så deltagerne kan mærke på egen krop, hvordan følelsen af tilhør og indbyrdes accept kan udvikles næsten fra minut til minut. Kursusmaterialet indeholder en stribe kopiark, som er lige til at bruge i klasserne.

 

Underviser

Jette Stenlev, Cooperative Learning DK.

Målgruppe

Lærere og pædagoger på alle klassetrin.

Opsummering

Pris
kr. 1.480,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 timer

Start
11.09.2019

Slut
11.09.2019

Tilmeldingsfrist
04.06.2019

Tidspunkt
11.09.2019
kl. 09.00 - 15.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Anja Godtliebsen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 74
ajg@ucn.dk

Tirsdage kl. 8-15.30
Torsdage kl. 8-15.30