Skolesekretærens værktøjskasse

Få konkrete værktøjer og metoder til, hvordan du bedst deltager i forskellige kommunikationssituationer

Der er mange metoder og teknikker til at sikre en vellykket kommunikation – både mundtligt, skriftligt. Måden du får sagt tingene på, dit kropssprog, din evne til at lytte og respondere på andres kommunikation har betydning for, hvordan du lykkes i samspillet med andre.

På denne kursusdag bliver du introduceret til nogle konkrete kommunikationsmetoder og du får mulighed for at afprøve metoderne og koble dem til dine egne kommunikationssituationer. Hermed tages der udgangspunkt i de kommunikationssituationer, som du deltager i på dit arbejde og metoderne kobles til din hverdag. Du får hermed mulighed for at eksperimentere med og udvikle din egen kommunikationspraksis.

Dagen vil alle have udspring i cases fra din egen hverdag og dit konkrete arbejdsliv.

Indhold:

  • Hvordan kommunikerer jeg respektfuldt og anerkendende – også når jeg er uenig?
  • Hvordan bevarer jeg et fordomsfrit blik på den anden – også når det er svært?
  • Hvordan lytter jeg til andre i de kommunikationssituationer, som jeg deltager i?
  • Hvordan giver og modtager jeg feedback?
  • Hvordan siger jeg fra på en respektfuld måde – og hvordan får jeg mere gennemslagskraft?

Aktuelle kurser

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med vore andre to kommunikationskurser målrettet skolesekretærer

  • Skolesekretærens kommunikationsstrategier
  • Digital kommunikation

Hvis du har interesse i et lidt længere forløb indenfor kommunikation og personlig udvikling, så kan kurset Chefsekretæren være noget for dig.

Tilmelding

Ved tilmelding til 1 kursusdag:   Kr. 1.800,00

Ved tilmelding til 2 kursusdage: Kr. 3.000,00

Ved tilmelding til 3 kursusdage: Kr. 4.000,00

Ønsker du at tilmelde dig mere end et kursus, kontakt da studiesekretæren.

 

Opsummering

Pris
kr. 1.800,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
20.11.2019

Slut
20.11.2019

Tilmeldingsfrist
06.11.2019

Tidspunkt
20.11, kl. 08.30-15.00

Kontakt

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation