Skoleyoga og Mindfulness i undervisningen

INGEN LEDIGE PLADSER

Pædagogiske redskaber i den daglige undervisning

Introduktion til Skoleyoga og Mindfulness som pædagogiske redskaber i den daglige skolegang og i særdeleshed i forhold til Klasserumsledelse. Redskaber i form af yogapustere, der er stressforebyggende og understøttende for børns udvikling og dermed læringsstøttende. Herunder samarbejdsøvelser for gruppen og parvis samt øvelser, der støtter en positiv udvikling i forbindelse med trivsel. Gennem yoga styrkes selvværdet, koncentration forbedres og sanseintegration er i centrum. Herigennem opnår barnet bedre kendskab til egen krop, sind og følelsesliv. Ved at praktisere yoga, forbedres opnåelsen af at skabe indre ro, forståelse for at tage sig en pause og at regulere egne behov.

Ligeledes kan yoga bruges til at understøtte overgange mellem frikvarter og undervisning, som ved perceptionsskift i løbet af timen eller hvor eleverne trænger til at få samlet, sænket eller højnet energiniveauet.

På kurset vil du få:

En kort intro til yoga, herunder en yogatime, hvor du på egen krop vil mærke effekten.
Kendskab til 10-20 vigtige yogaøvelser, der er let tilgængelige og tilpasset børn i skolen.
Øvelser til afspænding, visualisering, koncentration, sansning og meditation i børnehøjde (herunder åndedræts- og groundingsøvelser).
Et kompendium med øvelser og små yogaflows, som du kan tage direkte med hjem i klasselokalet og praktisere med det samme.

1. kursusgang vil vi introducere dig til yogaens univers, og hvorledes det kan praktiseres i skolen.

2. kursusgang erfaringsudveksling og endnu mere viden.

HUSK: Tøj som du frit kan bevæge dig i og yogamåtte.

 

Underviser

Børneyogalærer Anne Krogstrup Buch.
Mindfulness-instruktør Mia Nørnberg Paaske.

Målgruppe

Alle undervisere.

Opsummering

Pris
kr. 1.430,00 momsfri

Inkl. kaffe og sandwich

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
10 timer

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Lene Jensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 66
leje@ucn.dk

Træffes mandag-fredag efter aftale.