Sociale medier i børne- og ungdomskulturen

Uddannelsen ruster dig til at arbejde med børn og unges brug af sociale medier, herunder de udsatte grupper, således at de sociale medier kan støtte deres netværksdannelse og personlige udvikling

Som grundlag for at kunne støtte børnene og de unge får du samtidig får du indblik i de sociale mediers mange muligheder og risici, herunder etik og respekt for egne og andres grænser.

Mål
Deltageren kan igangsætte aktiviteter og inspirere børn og unge til socialt- og personligt udviklende brug af sociale medier på baggrund af forståelse for den digitale kulturs betydning i børn og unges hverdagsliv, herunder de særlige udfordringer og muligheder for udsatte børn og unge.

Ud fra kendskab til kulturen og teknologien i de sociale medier (sociale platforme, onlinespil og brugerstyrede fora) kan deltageren medvirke til at give børnene/de unge forståelse for de sociale mediers potentialer og risici.

Deltageren kan støtte og inspirere børn og unge til vidensdeling og  netværksdannelse via de sociale medier og medvirke til at børn og unge er bevidst om egne grænser og respekterer andres samt er opmærksomme på sikkerhed og etik i omgangen med sociale medier.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder med større børn og unge i dag- og døgntilbud, f.eks. pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, familieplejere og klubmedarbejdere. Det anbefales, at deltagerne har grundlæggende kendskab til de mest almindelige sociale platforme, f.eks. Facebook og forskellige blogs.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.980,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
19.11.2018

Slut
21.11.2018

Tilmeldingsfrist
12.11.2018

Tidspunkt
19.11 + 20.11 + 21.11, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING