Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

 

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte og deres pårørende

Mål
Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud.

Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Målgruppe
Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.755,75, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
19.12.2019

Slut
07.01.2020

Tilmeldingsfrist
11.12.2019

Tidspunkt
19.12 + 20.12 + 23.12 + 6.1 + 7.1, alle dage kl,. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring