Specialerettet sygepleje i udvikling

Specialerettet efteruddannelse – et kursus for anæstesi, - intensiv og opvågningssygeplejersker

Kurset er baseret på at genopfriske naturvidenskabelig viden, men også at sætte sygepleje i spil ift. deltagernes hverdag. Deltageren skal derfor  have lyst til at sætte sig selv og sin sygepleje i spil ift. drøftelser og casearbejde. Kurset er desuden tværfagligt idet alle 3 specialer får indblik i hinandens specialer, og dermed får mulighed for, at perspektivere den teoretiske viden ind i de forskellige specialer.

Kurset er berammet til 9 dage - 3 moduler, fordelt over 3 uger.

Formål

Er rettet mod anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, og tager udgangspunkt i ABC – problematikker, viden om særlige patientgrupper (ældre patienter, overvægtige patienter og børn) samt egen rolle i relationelle og samarbejdsorienterede situationer.

Kurset anvender forskellige læringstilgange. Deltagerne vil modtage undervisning i form af klassisk tavleundervisning, arbejde med cases og arbejde med læring gennem teater, hvor professionelle skuespillere sættes i spil. Læring vil ligeledes ske gennem refleksioner over egen praksis og hverdag.

Modul 1

Dag 1 – A og B problematikker. Undervisning i symptomer fra luftvejene. Der lægges vægt på sygdomsforståelse og behandling indenfor deltagernes specialer, ligesom det sygeplejefaglige perspektiv vægtes.

Dag 2 – C problematikker. Undervisning i den cirkulatoriske ustabile patient, feks. den hjertesyge og septiske patient - herunder inotropi samt væsketearapi. Der lægges vægt på sygdomsforståelse og behandling indenfor deltagernes specialer, ligesom det sygeplejefaglige perspektiv vægtes.

Dag 3 – Syrebase status samt tolkning af a-punktur. Undervisning i teoretiske forståelse og tolkning af a-punktur, øvelser i at analysere a-punkturer gennem cases.

Dag 3 – Smerteproblematikker. Fokus på akutte smerter, samt smertebehandling til den kroniske smertepatient.

Modul 2

Dag 4 – Den overvægtige patient. Der undervises i særlige risici og problematikker, som er kendetegnede for den overvægtige patientgruppe. Forhold som både analyseres i et sygeplejefagligt og lægefagligt perspektiv. Dagen vil ligeledes indeholde drøftelser omkring fordomme og stigmatisering omkring patientgruppen.

Dag 5 – Den ældre patient. Fokus på de fysiologiske forandringer hos de ældre patienter og deres betydning for observationer, udredning og behandling. Drøftelse af sygepleje til den ældre patient.

Dag 6 – Børn. Der er fokus på ”barnet” som patientgruppe. Der bliver undervist i børns normale fysiologiske værdier, særlige sygeplejemæssige udfordringer og behov, samt sygeplejerskens relation til forældre.

Modul 3

Dag 7 – Samarbejde og relationer. Fokus på interpersonel kommunikation og samarbejdsmønstre. Ud fra deltagerens egen case og hverdagsbeskrivelser, analyseres disse gennem forumteater og refleksion.

Dag 8 – Relationel koordinering. Læring på tværs i organisationen, mono- og tværdagligt. Hvordan sættes læring i spil i et travlt afsnit?

Dag 9 –Transfer og refleksion. Fokus på at omsætte ny viden til praksis - og dermed udvikle handlekompetencer som højner sygeplejen. Gennem oplæg og gruppearbejde bearbejdes problematikker gennem forskellige perspektiver og erfaringer.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Gratis for sygeplejersker ansat i Region Nordjylland.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 dage fordelt over 3 uger

Start
01.10.2018

Slut
21.11.2018

Tilmeldingsfrist
03.09.2018

Tidspunkt
Modul 1: 22.10 + 23.10 + 24.10
Modul 2: 5.11 + 6.11 + 7.11
Modul 3: 19.11 + 20.11 + 21.11

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD