Styrk din praksis med data

Få indsigt i og viden om, hvordan du kan anvende data i undervisningen for at styrke dit didaktiske beslutningsgrundlag

Kurset har fokus på, hvordan man kan indsamle viden om elevers læring og hvordan den indsamlede viden om elevernes læring kan analyseres og anvendes formativt.

Indhold
I folkeskolen er der stor opmærksomhed på at anvende data systematisk i undervisningen. På kurset rettes et praksisnært blik på datas betydning for elevernes læring og for udvikling af undervisning. Der sættes fokus på nogle af de vigtigste forudsætninger for dataarbejde, og forskellige metoder og fremgangsmåder præsenteres.

  • Hvilke data vi har brug for? Altså -  hvordan bruger vi de mange muligheder vi har, for at indsamle viden om elevernes læring i undervisningen?
  • Hvordan analyserer, reflekterer og anvender vi den indsamlede viden?
  • Hvordan kobles den nye indsigt til den pædagogiske og didaktiske praksis, således at det danner beslutningsgrundlag for den formative tilrettelæggelse af undervisningen?

Målgruppe
Lærere og pædagoger – gerne teams.

Form
Kursets indhold tager afsæt i forsknings – og praksisbaseret viden og foregår i en vekselvirkning  mellem oplæg og eksempler koblet til din praksis.

Undervisere
Lene Løkkegaard og Jette Maksten, UCN act2learn

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.650,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/the og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
18.09.2017

Slut
18.09.2017

Tilmeldingsfrist
04.09.2017

Tidspunkt
18.9, kl. 09.00-15.00

Start
13.11.2017

Slut
13.11.2017

Tilmeldingsfrist
27.09.2017

Tidspunkt
13.11, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING