Sundhedspædagogisk kursus

Ønsker du at udvikle din sundhedspædagogiske viden i forhold til socialt udsatte og sårbare brugere?


På et 4 dags kursus vil du blive præsenteret for mulige årsager til sociale problemer og ulighed i sundhed. Du vil få viden om, hvorfor nogle mennesker tilsyneladende kan overvinde alle forhindringer, mens andre ikke har ressourcerne til det.
Velkommen til et spændende forløb for Jer, der gerne vil have udviklet sundhedspædagogisk kompetence til at skabe sundere rammer for socialt udsatte og sårbare borgere. I får redskaber i kommunikation, coaching og livsstilsændringer.
I vil blive præsenteret for mulige årsager til sociale problemer, social ulighed i sundhed og hvorfor nogle mennesker tilsyneladende overvinder alt og andre ikke har de ressourcer. I vil blive trænet i at kommunikere motiverende og anerkendende og tilegne jer coachende færdigheder, for derved at hjælpe borgere frem til større selvforståelse og håndtering af eget liv.
Derudover vil vi arbejde med, hvordan I kan gå strategisk til værks for at implementere sundhedsindsatser for borgere og/eller personale, i større eller mindre organisationer så som bosteder. Desuden vil i erhverve kompetencer til at planlægge og udføre relevante tværprofessionelle sundhedstiltag og livsstilsændringer, til borgere og grupper, der er socialt udsatte eller sårbare.
Kurset er en kombination af faglige oplæg med en praktisk forankring. Undervisningen vil baseres på dialog, diskussion og øvelser, der kobles til jeres praksis. Der arbejdes med vidensdeling, faglig sparring og reflekterende teams. Ud fra jeres aktionslæringsopgave vil vi forsøge at skabe en meningsgivende kobling mellem teori og praksis. Vi sætter særligt fokus på styrker, udfordringer og dilemmaer som I enten har mødt mellem kursusdagene eller muligvis kommer til at møde i samarbejdet med udsatte og sårbare borgere.
På kurset vil du opleve en kombination af faglige oplæg og inddragelse af praksis gennem dialog, diskussion og øvelser. Der arbejdes med vidensdeling, faglig sparring og reflekterende teams. Gennem en aktionslæringsopgave koblet til netop din arbejdsplads, vil du få mulighed for at afprøve din nyeste viden samt udarbejde et produkt, som direkte kan anvendes på din arbejdsplads. Kurset afvikles som tre sammenhængende dage og afsluttes med en opfølgende dag, efter ca. en måned. I den mellemliggende periode vil du arbejde med dit eget aktionslæringsprojekt, koblet til din praksis.


Målgruppe

Kurset henvender sig til tværprofessionelt personale til alle ansatte, der møder socialt udsatte og sårbare borgere i deres professionelle erhverv. Dette spænder bredt. Fra ansatte i almen praksis, ansatte på somatisk sygehus, kommunalt ansatte fx på jobcentre og sundhedscentre, til både sundheds- og pædagogisk personel i socialpsykiatrien. Der kræves ikke specifikt sundhedspædagogisk erfaring.


Formål, udbytte og effekt
-


Uddannelsens opbygning
-


Hvordan arbejder vi på modulet?

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Undervisere

-

Kontakt

Marianne Vendelbo Johansen e-mail: mavej@rn.dk – tlf. 40578828

Ang. Tilmelding: Mia Nørby e-mail: mia.n@rn.dk – tlf. 20287274

Ang. Kursussted: Salgskoordinator Judy Jacobsen e-mail: juj@ucnact2learn.dk – tlf. 72690406

Opsummering

Pris
kr. 3.500,00 ekskl. moms

Redskaber i kommunikation, coaching og livsstilsændringer.
No show gebyr på kr. 500,00.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange k. 09.00-16.00

Start
31.10.2018

Slut
28.11.2018

Tilmeldingsfrist
24.10.2018

Tidspunkt
31.10 + 1.11 + 2.11 + 28.11