Teater og drama i pædagogisk arbejde

Deltageren kan anvende og formidle forskellige kreative, musiske og dramatiske fremstillingsformer og foretage valg i relation til en given målgruppe. Deltageren kan fremstille forskellige teaterobjekter ud fra pædagogiske begrundelser

Deltageren kan handle pædagogisk i forhold til rollen som kulturformidler.

Mål
Deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen.

Deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter.

Deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende.

Målgruppe
Medarbejdere i dag- og døgntilbud.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.828,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
19.11.2018

Slut
23.11.2018

Tilmeldingsfrist
12.11.2018

Tidspunkt
19.11 + 20.11 + 21.11 + 22.11 + 23.11, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING