Teater og drama i pædagogisk arbejde

Deltageren kan anvende og formidle forskellige kreative, musiske og dramatiske fremstillingsformer og foretage valg i relation til en given målgruppe. Deltageren kan fremstille forskellige teaterobjekter ud fra pædagogiske begrundelser

Deltageren kan handle pædagogisk i forhold til rollen som kulturformidler.

Mål
Deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen.

Deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter.

Deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende.

Målgruppe
Medarbejdere i dag- og døgntilbud.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.572,25, men kun hvis du har en videregående uddannelse som du har brugt inden for de sidste 5 år ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
18.12.2017

Slut
22.12.2017

Tilmeldingsfrist
14.12.2017

Tidspunkt
18.12 + 19.12.+ 20.12 + 21.12 + 22.12.
Alle dage kl. 08.00-15.24.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING