Tegn til tale

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan anvende Tegn til tale på et grundlæggende niveau og skabe et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn

Mål
Deltagerne kan på et grundlæggende niveau anvende TTT inden for emneområder hentet fra dagligdagen. De kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation. De har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske problemer og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra kendskab til begrebet totalkommunikation.

Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.755,75 men kun hvis du har en videregående uddannelse har ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
23.12.2019

Slut
20.01.2020

Tilmeldingsfrist
17.12.2019

Tidspunkt
23.12 + 30.12 + 6.1 + 13.1 + 20.1, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring