Tidlig opsporing - børn i udsattet positioner

Efter uddannelsen kan du med afsæt i arbejdet omkring tidlig opsporing af børn (0 til 6 år) i udsatte positioner, arbejde ud fra trivselsdimensioner, og anvende objektive observationer og analysemetoder i udarbejdelsen af en trivselsvurdering. Du vil ligeledes kunne medvirke ved udarbejdelse af en handleplan i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

Mål

Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne:

  • Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner
  • Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber
  • Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering
  • Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats 
  • Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov 
  • Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere  
  • Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.397,00. Ellers er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
22.11.2018

Slut
23.11.2018

Tilmeldingsfrist
14.11.2018

Tidspunkt
22.11 + 23.11, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING