Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

Deltageren kan indgå i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og koordinere et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med borgeren i centrum

Mål
Deltageren har særligt fokus på overgange i rehabiliteringsforløbet og kan med udgangspunkt i rehabiliteringsplanen koordinere en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med borgeren i centrum og samarbejde tværsektorielt samt dokumentere indsatsen, videndele og informationssøge.

Deltageren kan anvende rehabiliteringsplanen som styringsredskab i indsatsen samt i rehabiliteringsprocessen benytte problemløsende strategier og pædagogiske metoder, som kan medvirke til at styrke den enkelte borgers ressourcer og selvopfattelse.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med et rehabiliteringsbehov.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.103,80, men kun hvis du har en videregående uddannelse som du har brugt inden for de sidste 5 år ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
4 dage

Start
21.12.2017

Slut
03.01.2018

Tilmeldingsfrist
14.12.2017

Tidspunkt
21.12 + 22.12 + 2.1 + 3.1.
Alle dage kl. 08.00-15.24.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING