Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

Deltagerne skal kunne anvende og udøve ledelse i den projektorganiserede arbejdsform

Mål
Med udgangspunkt i erfaringer fra ældre- og handicapområdet i dagcentre, særlige boenheder m.v., kan deltagerne igangsætte, lede og udvikle aktiverings- og udviklingsarbejde for borgere inden for ældre- og handicapområdet. Deltagerne har metoder til både at kunne udvælge relevante aktiverings- og udviklingsprojekter, der er tilpasset den enkelte borgers/borgergruppes særlige forudsætninger og muligheder, og kan omsætte ideer til strukturerede projekter, samarbejde med borgeren, kolleger og eksterne samarbejdspartnere, herunder lede arbejdet og evaluere udbyttet. Deltagerne kan opsøge og ansøge relevante fonde mv. om projektstøtte. De kan styre arbejdsprocessen inden for et valgt projekt.

Målgruppe
Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner inden for ældre- og handicapområdet.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 3.040,70, men kun hvis du har en videregående uddannelse som du har brugt inden for de sidste 5 år ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
6 dage

Start
20.12.2017

Slut
29.12.2017

Tilmeldingsfrist
14.12.2017

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING