Understøttende undervisning i folkeskolen

Deltageren får forståelse for at arbejde med den understøttende undervisning i folkeskolen, herunder egen rolle, funktion og ansvar for relevante pædagogiske aktiviteter, trivsel, inklusion og klasserumsledelse

Deltageren får viden om læring og erfaring med metoder og didaktiske overvejelser i planlægning af den understøttende undervisning.

Mål

  • Deltageren skal have forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag bag folkeskolereformen. Herunder have viden om indholdet og betydningen af Fælles Mål i undervisningen og lokale indsatser og strategier.
  • På baggrund af viden om understøttende undervisning skal deltageren vise forståelse for egen professionelle rolle og funktion i den understøttende undervisning indenfor folkeskolens kontekst og kultur, herunder medvirke til dokumentation og evaluering.
  • Med udgangspunkt i viden om klasserumsledelse skal deltageren kunne tage selvstændigt ansvar for at lede grupper af elever såvel som hele klasser i forbindelse med understøttende undervisning.
  • Deltageren skal medvirke til at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel på baggrund af viden om læring, didaktiske overvejelser og betydningen af relationer, herunder reflektere over egen adfærd i samspillet med eleven.
  • Deltageren kan vælge og anvende forskellige metoder og redskaber i planlægningen og gennemførelsen af relevante aktiviteter til den understøttende undervisning i samarbejde med læreren.
  • Deltageren kan understøtte trivsel, social inklusion og konfliktløsning, gennem et fremmende læringsmiljø.
  • Ud fra kendskab til elevens ressourcer og særlige behov kan deltageren planlægge, igangsætte og understøtte individuelle pædagogiske aktiviteter for den enkelte elev eller grupper af elever.
  • Deltagerne kan ud fra en forståelse af egen faglige rolle i læringssituationen bidrage aktivt til et konstruktivt tværprofessionelt samarbejde og betydningsfulde sammenhænge. Herunder indgå i en anerkendende dialog i samarbejdet med lærere og forældre.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og andet pædagogisk personale som arbejder med den understøttende undervisning i folkeskolen.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 5.920,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
10 dage

Start
16.12.2019

Slut
17.01.2020

Tilmeldingsfrist
09.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1 + 17.1, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring