Værkstedskursus i leg - Fra viden til handling - dag 1

Den styrkede pædagogiske læreplan peger på legen som grundlæggende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Med udgangspunkt i det moderne barnesyn, det brede læringsbegreb og en relationel forståelse af læring og udvikling tages et opgør med begrebet fri leg - forstået som fri for voksne. De fagprofessionelles involvering i og understøttelse af legen bliver derfor et centralt omdrejningspunkt for pædagogisk praksis fremadrettet. Legeforskningen peger dog på, at ”Professionen og feltet tilsyneladende mangler inspiration og metoder ift. hvordan”. (Ditte Winther-Lindquist (2015).

Der kaldes således på praksisnær viden, der kan understøtte det pædagogiske personale i praksisudviklingen og kulturændringen. Formålet med dette to-dages værkstedskursus er netop at bidrage med inspiration til dig og dine kolleger ift. det videre arbejde med at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i legen på et professionsfagligt grundlag.  

Indholdet på dag 1 og 2 er forskelligt og kan med fordel tages i forlængelse af hinanden, men dagene kan også tages enkeltvis. De afvikles med ca. en måned imellem hver, så du har mulighed for at afprøve noget af inspirationen i mellemtiden.

Understøttelse af børns LEG i dagtilbuddet (0-6år)

Er du nysgerrig efter at vide mere om leg, de forskellige typer af leg, deres funktion og betydning for børn samt sammenhængen med sprog og tænkning? Savner du viden om, hvad der kendetegner lege-og læringsmiljøer af høj kvalitet? Er du i tvivl om, hvad din rolle kan/skal være i legen?  Ønsker du mere viden om og praksisnær inspiration til, hvordan du legedidaktisk og pædagogisk kan understøtte legen og organisere gode hverdagsbetingelser for børnenes legeudfoldelse. Så er dette værkstedskursus, dag 1, noget for dig.

Fokus: Hvad er leg, forskellige typer af leg, deres funktion og betydning for børn samt sammenhængen ml. leg, krop og hjerne. Hvordan kan du medvirke til et pædagogisk lege-og læringsmiljø – hele dagen for alle børn? Vi ser på indretningen af det fysiske miljø, tilgængeligheden af legetøj, organiseringen, den voksnes rolle samt ”arven” fra relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud 0-6 år, støttepædagoger, sprogpædagoger samt personale, der vejleder i dagtilbud, f.eks. indsatspædagoger, sprogvejleder, dagplejepædagoger, børne-terapeuter.

Underviser: Adjunkt Lise-Lotte Poulsen, UCNact2learn Pædagogik og Læring. Lise-Lotte underviser primært indenfor dagtilbudsområdet, bl.a. ift. Den styrkede pædagogiske læreplan, KVALid, PD: Leg, kreativitet og læring samt PD: Social-kognitive udviklingsforstyrrelser. Lise-Lotte er derudover certificeret ICDP-træner og ECERS-observatør.

Kursusforløb

Du har også mulighed for at tilmelde dig

  • Et samlet kursusforløb dag 1 + dag 2
  • Dag 2: Rammesat leg og pædagogiske legeaktiviteter ift. børn, der står uden for legen

Opsummering

Pris
kr. 1.320,00 ekskl. moms

Inkl. fuld forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsdag

Start
12.03.2020

Slut
12.03.2020

Tilmeldingsfrist
01.03.2020

Tidspunkt
12.3

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring