Vejledning og rådgivning - I dialog med borger/patient

Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende problemer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker og handicap som en del af deltagerens arbejde inden for ældre- og handicapområdet

Mål
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper, rådgive og vejlede borger, patient og evt. pårørende i aktiviteter, der vedligeholder og styrker borgerens fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsniveau.

Deltageren kan tilrettelægge og forestå en rådgivnings- og vejledningsindsats, hvor deltageren tager afsæt i borgerens livsverden og indgår i en ligeværdig dialog med borgeren, herunder tager højde for etiske dilemmaer. Deltageren har forståelse for betydningen af egen rolle og værdier og kan reflektere over indsatsen med henblik på at kvalificere fremtidig vejledning og rådgivning.

Deltageren har kendskab til de juridiske aspekter som eks. tavshedspligt, borgerens selvbestemmelsesret og lign. i forbindelse med vejleder-rådgivningsrollen.

Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere i funktioner svarende til social og sundhedsassistenter el. lign, ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Har du en videregående uddannelse brugt inden for seneste 5 år er deltagerbetaling kr. 1.825,10 ellers er deltagerbetaling kr. 0,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
04.12.2017

Slut
06.12.2017

Tilmeldingsfrist
27.11.2017

Tidspunkt
4.12 + 5.12 + 6.12

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING