Vulkaner og vandmøller

et kursusforløb i læreplanstemaet: Natur, udeliv og science.

Nu kan du komme på kursus i læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Kurset har til formål at styrke og udvikle pædagogers kompetencer i det daglige pædagogiske arbejde med læreplanstemaet. Kursusforløbet veksler mellem undervisning på UCN og afprøvning i praksis. Som kursist får du derfor rig mulighed for at øve i egen praksis og god mulighed for sparring og feedback på det, som du har afprøvet. De erfaringer du gør dig i dit daglige arbejde inddrages efterfølgende i undervisningen og bruges som grundlag for dialog og erfaringsudveksling mellem dig, de andre kursister og underviserne.

Forløbet har et særligt fokus på pædagogens naturfaglige og didaktiske kompetencer til at arbejde i hverdagen med aktiviteter, der understøtter læreplanstemaets indhold og mål. Der arbejdes med en udforskende, undersøgende og eksperimenterende didaktisk tilgang til det pædagogisk arbejde med natur, udeliv og science, herunder hvordan det er muligt at gøre børn aktivt udforskende og inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med læreplansteamet. Forløbet skærper pædagogens fokus på at styrke børns nysgerrighed, undren, forståelse af og lyst til at lære om verden omkring sig.

Indhold

Med det nye læreplanstema introduceres begrebet science. Vi vil derfor bl.a. arbejde med, hvad science betyder, og hvorfor det er blevet en del af den pædagogiske dagsorden.  Vi arbejder med, hvordan science kan blive en del af det daglige pædagogiske arbejde og hvilket indhold, der kan bringes i spil i børnegruppen.

Kursusforløbet bygger på et pilotprojekt gennemført af UCN i samarbejde med tre nordjyske daginstitutioner i efteråret 2017. Erfaringerne fra projektet peger på, at det er særligt vigtigt at arbejde med pædagogens viden om, hvad scienceaktiviteter er, og hvordan de kan udvikles og arbejdes med i dagligdagen. Evalueringerne viste også, at der er brug for at sætte fokus på, hvordan pædagogen kan støtte og udvikle børns sprog gennem arbejde med natur og science. Alt det kommer vi omkring på dette kursus. Du bliver dermed godt klædt på til at kunne arbejde med læreplanstemaet: Natur, udeliv og Science.

Dit faglige udbytte

  • Du opnår viden og færdigheder, der kvalificerer dig til at arbejde med alle dele af læreplanstemaet Natur, udeliv og science i din daglige pædagogiske praksis.
  • Du kan tilrettelægge naturoplevelser med undersøgende og udforskende tilgange, der styrker børns nysgerrighed, undren, forståelse af og lyst til at lære om verden omkring sig.
  • Du kan planlægge scienceaktiviteter og kender de bagvedliggende forklaringer.
  • Du kan inddrage IPads, smartphones, robotter og andre digitale redskaber i det pædagogiske arbejde.
  • Du kan arbejde med den matematiske opmærksomhed i din dagligdag.
  • Du kan arbejde med sprogudvikling gennem sciencepædagogik
  • Du får mulighed for at arbejde med egen praksis og gøre dig konkrete erfaringer med læreplanstemaet .

Form

Der vil være et mindre omfang af litteratur. Forløbet afsluttes med en formidling af erfaringer fra deltagerne. Formidlingen er af mindre omfang og det er dig selv, der vælger om du vil holde et lille oplæg, vise en film eller på anden måde fortælle om dine erfaringer undervejs i forløbet.

 


Opsummering

Pris
kr. 3.500,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 undervisningsgange kl. 12.30-16.30

Start
11.09.2018

Slut
15.01.2019

Tilmeldingsfrist
20.08.2018

Tidspunkt
11.9 + 2.10 + 1.11 + 22.11 + 13.12 + 15.1

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING