Yoga og mindfulness for dagtilbud og skole - i et neurovidenskabeligt perspektiv

Kurset indeholder en introduktion til Yoga og Mindfulness som et pædagogisk redskab, der vil kunne praktiseres og integreres direkte i dit pædagogiske arbejde med børn

Mindfulness og Yoga understøtter børns generelle udvikling og styrker indlærings- og koncentrationsevne, social intuition, samt evnen til følelsesregulering og mentalisering. Derudover virker mindfulness og yoga stressforebyggende, stressnedsættende og trivselsfremmende. Kurset er henvendt til lærere, pædagoger, medhjælpere m.fl. der arbejder med udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i både ordinære og specialpædagogiske skolefritidstilbud. Kursets øvelser tager udgangspunkt i yogaøvelsesbogen "Lyt til løven" af Emma Maria Vincent, hvorfor det anbefales at anskaffe eller orientere sig i denne. 

På kurset vil du:

  • afprøve Mindfulness og Yoga på egen krop
  • få kendskab til evidens, der understøtten brugen af Yoga og Mindfulness i pædagogisk arbejde
  • blive præsenteret for øvelser til styrkelse af opmærksomhed, kropsfornemmelse, empati og mentalisering, gennem fysiske øvelser, åndedrætsøvelser og meditation
  • i samarbejde med andre deltagere tilrettelægge en yogasession, som afprøves i egen praksis mellem kursusgangene.

Praktisk information

Der vil være yogamåtter til rådighed, men du er også velkommen til at medbringe din egen. Husk behageligt og løst tøj, du kan bevæge dig i, evt. et lille tæppe.

Særlige ønsker?

Hvis du/I som institution ønsker et lukket forløb, kontakt da venligst kursussekretær Kirsten Larsen på kal@ucn.dk. For information vedr. kursets indhold og målgruppe, kontakt kursusansvarlig Linda Kunz Sørensen på lkb@ucn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 ekskl. moms

Undervisere: Linda Kunz Sørensen og Lonni Jeppesen Nielsen, lektorer ved UCN, Neuropædagogisk Kompetencecenter og børneyogalærere fra Lille Yogahus, København

Prisen er inkl. vand og en frokostsandwich

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 dage fra kl. 8.30-14.00

Start
11.05.2020

Slut
26.05.2020

Tilmeldingsfrist
04.05.2020

Tidspunkt
Den 11. maj og den 26. maj 2020

Start
07.09.2020

Slut
22.09.2020

Tilmeldingsfrist
31.08.2020

Tidspunkt
Den 7. september og den 22 september 2020

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter