Yoga og mindfulness for dagtilbud og skole - i et neurovidenskabeligt perspektiv

Kurset indeholder en introduktion til Yoga og Mindfulness som et pædagogisk redskab, der vil kunne praktiseres og integreres direkte i dit pædagogiske arbejde med børn og unge

Kurset giver dig desuden en introduktion til relevant hjerneteori og neurovidenskabelig forskning, der understøtter brugen af Mindfulness og Yoga i pædagogisk praksis.

Mindfulness og Yoga understøtter børn og voksnes generelle udvikling og styrker indlærings- og koncentrationsevne, social intuition, samt evnen til følelsesregulering og mentalisering. Derudover virker mindfulness og yoga stressforebyggende, stressnedsættende og trivselsfremmende.

Kurset henvender sig primært til pædagoger, lærere m.fl. der arbejder med udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i praksis med børn og unge i både ordinære og specialpædagogiske tilbud. Kurset vil tage udgangspunkt i holdets deltagere således indholdet bliver så praksisnært og relevant som muligt, for den enkelte deltager. Kursets øvelser tager udgangspunkt i yogaøvelsesbogen "Lyt til løven" af Emma Maria Vincent, hvorfor det anbefales at anskaffe eller orientere sig i denne. 

På kurset vil du:

  • afprøve Mindfulness og Yoga på egen krop
  • få kendskab til evidens, der understøtten brugen af Yoga og Mindfulness i pædagogisk arbejde
  • blive præsenteret for øvelser til styrkelse af opmærksomhed, kropsfornemmelse, empati og mentalisering, gennem fysiske øvelser, åndedrætsøvelser og meditation

Praktisk information

Der vil være yogamåtter til rådighed, men du er også velkommen til at medbringe egen. Husk behageligt og løst tøj, du kan bevæge dig i, evt. et lille tæppe.

Særlige ønsker?

Hvis du/I som institution ønsker et lukket forløb, kontakt da venligst kursussekretær Kirsten Larsen på kal@ucn.dk. For information vedr. kursets indhold og målgruppe, kontakt kursusansvarlig Linda Kunz Sørensen på lkb@ucn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 momsfri

Undervisere: Linda Kunz Sørensen og Lonni Jeppesen Nielsen, lektorer ved Neuropædagogisk Kompetencecenter og børneyogalæreraspiranter fra Lille Yogahus, København.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 dage a 6 timers oplæg

Start
27.01.2020

Slut
02.03.2020

Tilmeldingsfrist
20.01.2020

Tidspunkt
Den 27. januar og den 2. marts 2020

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter