Print handelsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser

UCN act2learn's handels- og leveringsbetingelser er gældende for tilmelding til kurser, uddannelserne og øvrige aktiviteter ved UCN act2learn

Tilmelding

Ved elektronisk tilmelding får du en bekræftelse i din indbakke, så snart tilmeldingen er modtaget hos os. Bekræftelsen betyder, at du er tilmeldt undervisningen.

OBS! Hvis du ikke modtager en bekræftelse i din indbakke, når du har sendt den elektroniske tilmelding, bedes du kontakte os, for så har vi ikke modtaget din tilmelding.

Meddelelse om optagelse m.v. bliver sendt pr. mail. Der bliver kun oprettet hold, såfremt der tilmelder sig et tilstrækkeligt antal.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfristens udløb.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for det enkelte kursus/modul/arrangement kan ses under beskrivelsen af det enkelte kursus/modul/arrangement her på hjemmesiden. Deltager- og evt. forplejningsgebyr bliver opkrævet før begyndelsen af hvert kursus/modul/arrangement med betalingsfrist på 14 dage.

For Akademi- og Diplomuddannelserne er det desuden gældende, at disse udbydes under Lov om åben uddannelse med deltagerbetaling. Ved manglende betaling efter to påmindelsesskrivelser mister UCN act2learn retten til offentligt tilskud. Det tabte tilskud vil i så fald blive opkrævet af den studerende, som ved manglende betaling heraf mister retten til at deltage på det enkelte kursus/modul/arrangement. Der tages forbehold for regulering af tilskuddet.

Framelding/udmelding/flytning

Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfristens udløb. Efter nærmere aftale kan en kollega dog overtage pladsen, hvis den tilmeldte bliver forhindret.

Ved framelding senere end 30 dage før kursusstart opkræves et gebyr på 50 % af deltagerprisen. Ved framelding senere end 14 dage før uddannelsesstart opkræves hele deltagerprisen.

Udmelding og flytning skal ske hurtigst muligt til rette uddannelsessekretær. Kontaktoplysningerne på uddannelsessekretærerne kan ses på hjemmesiden under det enkelte kursus/modul/arrangement.

Ændringer

UCN act2learn forbeholder sig ret til ændring af datoer, tid, sted, priser og indhold samt ret til at aflyse et kursus, modul eller arrangement, hvis deltagerantallet bliver mindre en forudsat.

Der tages samtidig forbehold for lovændringer ved kompetencegivende forløb og uddannelser samt trykfejl såvel i kataloger som på websider.

Med venlig hilsen

UCN act2learn
Telefon: +45 72 69 90 00
Mail: act2learn@UCNact2learn.dk


Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
www.UCNact2learn.dk
Telefon: 72 69 90 00