12-11-2020  (UCN Nyheder) Viden skal øge trivsel og reducere voldsomme episoder i ældreplejen    

Trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere går hånd i hånd, når der i dagligdagen skal arbejdes med at forebygge udadreagerende adfærd og vol
27-10-2020  (UCN Nyheder) Årets nordjyske leder hædret    

En nærværende og empatisk leder, der sætter pris på den indsats, medarbejderne yder for virksomheden. Det var en af beskrivelserne af 52-årige Mads
07-09-2020  (UCN Nyheder) Første hold er færdige på ny byggeriuddannelse    

Større viden om helheden i byggeriet, nye digitale kompetencer og bedre redskaber til at påtage sig en mere ledende rolle af arbejdsprocessen og medar
01-07-2020  (UCN Nyheder) Ny diplomuddannelse i Nordjylland    

Socialrådgivere, pædagoger, lærere og andre, der arbejder med socialt udsatte borgere, vil fremover have mulighed for at videreuddanne sig med Den soc
15-06-2020  (UCN Nyheder) Ny nordjysk uddannelse til plejefamilier    

Det kan være en svær opgave at tage et anbragt barn ind i sin familie, ligesom rolle som aflastningsfamilie eller netværksfamilie kan give en række ud