19. december 2017

Fleksibel uddannelse til SOSU'er

Social- og sundhedsassistenter får nu mulighed for at videreuddanne sig på deltid, så de i højere grad kan kombinere det med deres daglige arbejde.

Der er mangel på social- og sundhedsassistenter i store dele af landet, og det gør det svært at videreuddanne assistenterne med en akademiuddannelse i sundhedspraksis – selvom viljen er der både hos assistenterne og deres arbejdsgivere. Derfor forsøger UCN act2learn og SOSU Nord nu at skabe en mere fleksibel ordning, hvor de studerende har undervisning én dag om ugen kombineret med selvstudie.

Michell Kannegaard Olesen, der er områdedirektør hos UCN act2laern, forklarer, at man tidligere har haft stor succes med at udbyde modulerne som fuldtidsuddannelser, hvor de studerende er taget ud af vagtplanen på deres respektive arbejdspladser i de 7 uger modulet varer.

- Vi oplever i stigende grad, at kommuner og regionen er presset i forhold til at undvære deres medarbejdere i længere perioder. Derfor skaber vi nu en større fleksibilitet ved at gå fra fuldtids- til deltidsuddannelse fra foråret 2018, siger hun.

Det betyder i praksis, at et modul strækker sig over ca. tre måneder med én ugentlig fremmødedag.

Kan teste ny viden undervejs

Udover fleksibilitet så ser Michell Kannegaard Olesen også andre fordele ved den nye struktur.

- Vi lægger utrolig stor vægt på det praksisnære – at de studerende kan bruge deres nye viden direkte i deres dagligdag. Når de fremover studerer sideløbende med deres arbejde, vil de i endnu højere grad kunne teste deres nye viden af i praksis og efterfølgende evaluere det med deres undervisere og medstuderende, siger områdedirektøren.

Fleksibilitet er afgørende

En af de SOSU-assistenter, der lige nu er i gang med en akademiuddannelse, er Ina Skov Hansen.

Hun studerer efter den nuværende ordning, hvor studiet er fuldtids. Som noget nyt udbydes moduler også som såkaldt blended learning, hvor graden af selvstudie er højere og dele af undervisningen foregår med eksempelvis speakerede slides, så de studerende ikke er afhængige af at skulle møde fysisk op på UCN hver dag.

Ina Skov Hansen håber, at flere SOSU-assistenter for mulighed for at tage akademiuddannelsen, da hun kan mærke, at det gør en positiv forskel i det daglige arbejde.

- Feedback på vores opgaver foregår dels ansigt til ansigt med vejlederen og dels som skriftlig feedback eller en lydoptagelse fra vores vejleder, fortæller Ina Skov Hansen, der er glad for fleksibiliteten i uddannelsen så længe det kombineres med fysiske fremmøder, da de er vigtige for det samlede udbytte.

Ina Skov Hansen er i gang med sit andet modul, og planen er at tage en fuld akademiuddannelse blandt andet for at blive bedre rustet til jobbet som praktikvejleder for eleverne på afdelingen på Aalborg Universitetshospital, hvor hun til dagligt arbejder.

- Jeg kan se flere fordele ved at kunne studere sideløbende med, at man har vagter. Jeg har et par gange i forbindelse med studiet været forbi mit arbejde for at kunne løse opgaverne bedst muligt, så det giver rigtig god mening, at man kan være studerende på deltid, mener Ina Skov Hansen.

Kort om akademiuddannelsen i sundhedspraksis

  • I Nordjylland udbydes uddannelsen i et samarbejde mellem UCN act2learn og SOSU Nord.
  • Uddannelsen består af 5 moduler samt et afgangsprojekt – i alt 60 ECTS point. Det er også muligt at tage enkeltmoduler.
  • Målet med uddannelsen er at opkvalificere medarbejdere inden for emner som tværfaglighed, demens, kommunikation, samarbejde med borgere/pårørende, koordinering af forløb mv.

For yderligere information

Michell Kannegaard Olesen
Områdedirektør, UCN act2learn Sundhed og velfærd
Telefon 7269 1703

Marianne Kristine Stage
Udviklingskonsulent, SOSU Nord
Telefon 31647256