22. marts 2018

Jagten på 400 praktikpladser

​Erhvervsskolerne sender 65 medarbejdere på skolebænken for at lære om salg og dermed gøre dem endnu bedre til at sælge budskabet om nødvendigheden af praktikpladser - og gevinsten derved.

Et nyt projekt, der er resultatet af et samarbejde mellem syv nordjyske erhvervsskoler, skal inden årets udgang have genaktiveret 400 praktikpladser.  Projektet er økonomisk støttet af Region Nordjylland.

For at nå målet tager projektet fat to steder; gennem en markedsføringskampagne og ved at de 65 virksomhedsopsøgende medarbejdere fra de syv erhvervsskoler får et kompetenceløft inden for salg og markedsføring. Målet er at give praktikkonsulenterne, som de tidligere havde titel af, et bredere markedskendskab og en mere salgsorienteret tilgang. 

UCN act2learn leverer den kompetencegivende uddannelse, som foregår på diplomniveau. Medarbejderne deltager således i 2018 i et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dem, og som bygger på det merkantile diplommodul “Salg i praksis”.

Hold af medarbejdere, som er i gang med uddannelse.

De 65 medarbejdere er fordelt på tre hold. Her ses det første hold, som allerede er godt i gang med uddannelsen. Sidste hold starter op efter sommerferien.

Erhvervsskoler og virksomheder i dialog

- Vi tror på, at de virksomhedsopsøgende medarbejdere lettere kan udfolde nogle af de mange manglende praktikpladser, når de er bedre rustet til at skabe kontakt til virksomhederne og kan indgå i en konstruktiv og relationsskabende dialog med virksomheden omkring deres strategiske udfordringer, siger Knud Dal, som er projektleder på projektet og konsulent ved Aalborg Handelsskole.

På den korte bane er målet at få genaktiveret de 400 allerede godkendte praktikpladser – altså sikre at virksomheder, der allerede er godkendte, men ikke aktuelt har elever igen slår dørene op for elever. Her skal den opsøgende medarbejder arbejde med en tæt kontakt til den enkelte virksomhed og samtidig sælge budskabet om, at virksomheden har en lovmæssig forpligtelse til at tilbyde praktikpladser, når først de er godkendt. På den lange bane vil behovet for praktikpladser ændre sig i trit med erhvervslivets udvikling, og her skal erhvervsskolerne være foran, så de kan spotte behovene, før de opstår. Det kræver i høj grad en strategisk tænkning, en tæt dialog med virksomhederne, og et struktureret salgsarbejde som tager udgangspunkt i god markedsindsigt.

- Det længerevarende forløb viser, at erhvervsskolerne mener det alvorligt. Den enkelte medarbejder styrker sine kompetencer, så de kan stå på mål for de fremtidige krav. Det er meget flot og vidner om, at erhvervsskolerne er fremsynede og meget interesserede i at indgå i tættere relationer med de nordjyske virksomheder om at løse problemerne med at få nok praktikpladser, fortæller Berit Møller fra UCN act2learn, som er underviser på forløbet, der er på diplomniveau.

Skræddersyet forløb med fremtidsfokus

- Vi har skræddersyet en uddannelse efter de virksomhedsopsøgende medarbejderes behov, men samtidig giver vi dem et synligt kompetenceløft i form af muligheden for at afslutte med en prøve, fortæller Berit Møller.

Indholdet i uddannelsen er opbygget til at tilgodese de udfordringer, som erhvervsskolerne står med, og derfor arbejdes der blandt andet med emner som: Forretningsstrategier, segmentering af virksomhedskontakter, konkrete relationsskabende aktiviteter, brug af sociale medier som kontakt– og salgspartner, det gode salgsmøde, kommunikationstræning, præsentationsteknik, netværk og salgsopfølgning.

Salg handler om relationer

Uddannelsen er opbygget som en vekslen imellem temadage, undervisning og hjemmestudiedage. Temadagene ligger i uddannelsens start, hvor blandt andet forskellige indlægsholdere fra erhvervslivet har givet deres indspil omkring praktikpladser, og hvordan erhvervsskolerne og erhvervslivet kan få endnu mere ud af en tæt relation. Således har Carsten Hedemann, som er administrerende direktør ved Net IP også været og give sit indspark. Net IP har ud af sine 105 ansatte hele 17 elever i praktik. Net IP har tidligere oplevet problemer med at få elever til Thisted, hvor Net IP har en af deres adresser, men oplever i dag at elever er på venteliste på grund af Net IP målrettede fokus på at give eleverne en attraktiv uddannelse. Han er meget begejstret for, at erhvervsskolerne nu fokuserer på et kompetenceløft for sine virksomhedsrelaterede medarbejdere. Han er meget tilfreds med sin relation til erhvervsskolen i dag, men har dog også i sine oplæg, udfordret de virksomhedsrelaterede medarbejdere. Han mener eksempelvis, at de bør tage opgaven meget mere seriøs, når eleven er kommet ud i virksomhederne, hvilket han håber på, at det nye kompetenceløft kan styrke. For salg er jo ikke blot at levere varen, som her er eleven, men i stedet en relation, hvor opgaven også er at sikre, at virksomheden og eleven fortsat er tilfreds igennem hele forløbet. Ifølge Carsten Hedemann skal skolerne således arbejde meget mere med at forstå, at de har et leverandørforhold til virksomhederne, og de skal levere kvalitet hver gang, samt at de skal følge op på kvaliteten løbende.

Ansat fra netIP fremlægger om virksomheder

Carsten Hedemann fra Net IP tror på, at erhvervsskolernes indsats for at skaffe flere praktikpladser via tæt kontakt til virksomhederne kan gøre en forskel.

Deltagerne er begejstrede

Der er stor tilfredshed blandt de deltagende skolers medarbejdere, som deltager på uddannelsen. Kombinationen af teori og en praktisk opgave omkring deres egen skoles situation giver rigtig god mening.

- Det er jo det her, vi arbejder med hver dag, ligegyldigt om vi har en direkte eller indirekte kontakt til virksomhederne. Men ved at komme her til undervisningen, lærer vi hvad det hedder, og hvordan vi kan arbejde med det meget mere struktureret. Det gør, at jeg allerede nu kan se mange flere muligheder for mit arbejde omkring praktikpladser, udtaler Pia Gustavson, praktikpladsinstruktør inden for kontorfaget ved EUC Nord.

Skal I være skarpere til at sælge?

UCN act2learn udbyder en række salgsuddannelser på akademi- og diplomniveau. Udover de åbne udbud skræddersyer vi forløb til virksomheder og organisationer med fokus på netop deres behov.

Vil du vide mere om mulighederne, så er du velkommen til at kontakte ledelses- og organisationskonsulent Berit Møller for en uforpligtende snak. Hun træffes på 7269 1756 og bmo@ucnact2learn.dk