03. maj 2018

Tæt samarbejde om psykiatriske patienter

​Det skal være slut med, at den psykiatriske patient med bipolar affektiv ledelse føler sig klemt mellem de forskellige sektorer, som tager del i behandlingsforløbet.

Repræsentanter fra forskellige sektorer til temadag hos UCN act2learn.

Repræsentanter fra de forskellige sektorer skal blandt bruge temadagen hos UCN act2learn på at diskutere optimering af deres samarbejde.

Torsdag 3. maj satte psykiatrien, kommunale behandlere og bostøttemedarbejdere samt praktiserende læger hinanden stævne hos UCN act2learn for at afslutte et projekt, der skal sikre bedre samarbejde på tværs af sektorerne.

Gennem 2½ år har ni nordjyske kommuner, psykiatrien i Region Nordjylland og almen praksis taget del i projektet, der skal sikre, at de forskellige sektorer samarbejder om patienter med diagnosen bipolar affektiv sindslidelse – det som mange kender som maniodepressiv psykose.

Målet er, at patienten oplever et sammenhængende forløb. Derfor har projektet haft til formål at udvikle og implementere et forløb, hvor der er fokus på samararbejdet mellem eksempelvis den praktiserende læge, kommunens bostøttetilbud og psykiatrien.

Projektleder Anne Lundgaard forklarer, at det kan være vanskeligt at sikre den velorganiserede indsats, da det er mange aktører kombineret med, at patienterne i perioder har det godt og i andre perioder har det rigtig svært. Her handler det i høj grad om, at de forskellige aktører får større kendskab til, hvad hinanden kan spille ind med og hvilke måder de arbejder på.

- Vi skal eksempelvis undgå, at patienterne oplever, at jobcenterets tilbud modarbejder psykiatriens indsats. I stedet skal de samarbejde om, at behandling og indsats i forhold til arbejdsmarkedet går hånd i hånd, forklarer Anne Lundgaard.

Viden om andre sektorer

Temadagen hos UCN act2learn skal afslutte projektet som et led i, at forløbet nu er implementeret i praksis. UCN’s konsulenter har gennem projektet haft til opgave af facilitere de fælles arrangementer, og også denne gang er opgaven at sikre, at alle går fra dagen med ny og brugbar viden om andre fagpersoners arbejde.

- Udover oplæg fra de forskellige aktører, så skal deltagerne i grupper drøfte, hvordan de kan optimere den arbejdsgang, der er på området i dag. Vidensdeling er helt afgørende i sådan en proces, fortæller Berit Ryhammer, der er udviklingskonsulent hos UCN act2learn og tovholder på temadagen.   

Vil du vide mere?

Læs mere om projektet på Region Nordjyllands hjemmeside 

Brug for en facilitator?

UCN act2learns konsulenter har stor erfaring med at lede udviklingsprocesser inden for både det sundhedsfaglige og pædagogiske område, ligesom vi arbejder med ledelse og organisationer. Vil du vide mere om mulighederne for et samarbejde kontakt områdedirektør Michell Kannegaard Olesen på telefon 7269 1703 for en uforpligtende snak.