24. maj 2018

Ny diplomuddannelse i ledelse

Fra efteråret 2018 ændrer Diplomuddannelsen i Ledelse struktur, så der fremover bliver færre men længere grundmoduler. Det giver blandt andet mulighed for større fokus på læring og mindre fokus på eksamen.

Af Ane Davidsen, områdedirektør UCN act2learn Ledelse og organisation, ada@ucnact2learn.dk

Der bliver mulighed for at fordybe sig endnu mere i ledelse og organisationsudvikling, når den nye udgave af diplomuddannelsen i ledelse ser dagens lys i efteråret 2018. Hidtil har uddannelsen foruden valgmoduler bestået af seks grundmoduler á 5 ECTS-point. Det ændres til tre grundmoduler á 10 ECTS-point.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har ændret strukturen af uddannelsen, og fra de danske professionshøjskolers side er vi yderst tilfredse med beslutningen, da det giver os bedre mulighed for at sammensætte moduler med stort fokus på praksis og endnu bedre tid til at træne færdigheder undervejs i forløbet.

Vi oplever ofte ved korte moduler, at de studerende allerede efter én undervisningsgang begynder at fokusere på den afsluttende eksamen. Vi tror på, at det giver bedre læring, hvis man øger fokusset på cases, træning og undervisning og i mindre grad fokuserer på den afsluttende eksamen.

Vi ønsker at benytte nye praksisnære læringsmetoder og arbejder lige nu på højtryk for at udvikle de nye moduler, så vi får nogle moduler, hvor vi fokuserer på det praksisnære samtidig med at undervisningen beror på den nyeste forskning på området.

Opsamlingshold

For studerende som allerede er i gang med Diplom i Ledelse, er der mulighed for at tage de manglende grundmoduler á 5 ECTS. I en overgangsperiode vil der være opsamlingshold. Der er også mulighed for at lave en personlig uddannelsesplan for at få de manglende obligatoriske moduler på plads. Kontakt studiesekretær Lis Christiansen på tlf. 7269 1659 for at få styr på, hvordan din uddannelse kan sammensættes.

Overblik over nye moduler

Fra august 2018 ser grundmodulerne på diplomuddannelsen i ledelse således ud:

Grundmodul 1: Det personlige lederskab og forandring

                         Tidligere: Lederkommunikation + Professionelt lederskab

Grundmodul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

                         Tidligere: Den professionelle relation + Læring og kompetenceudvikling

Grundmodul 3: Organisation, udvikling og samskabelse

                         Tidligere: Organisation og processer + Styring og strategi

Der bliver i denne omgang ikke ændret på valgmodulerne i uddannelsen.

Her finder du oversigt over vores udbudte moduler inden for Diplomuddannelsen i Ledelse

Vær opmærksom på at de endelige beskrivelser af de nye moduler først ligger klar sidste i juni.