08. juni 2018

Børn gør det godt – hvis de kan!

Når børn oplever faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger, skal lærere og pædagoger finde årsag og løsning til problemerne sammen med barnet. Dét er tankegangen i en metode til problemløsning, som UCN act2learn vil udbrede kendskabet til i Danmark. En metode der er kendt for tankegangen: ”Børn gør det godt, hvis de kan” (”Kids do well, if they can”).

Modellen er udviklet af den amerikanske psykolog og forsker Dr. Ross Greene, forfatteren til bøgerne ”Det eksplosive barn”, ”Fortabt i skolen” og ”Fortabt og fundet”. Modellen er kendt af mange i den pædagogiske verden som CPS (Fælles Proaktiv Problemløsning) eller Plan B-samtaler. CPS er en samarbejdende og proaktiv tilgang til problemløsning med børn og unge. Det er en måde at arbejde med børn og unge om at løse de udfordringer, som hverdagen i og uden for skolen, byder på.

Voksne skælder mindre ud

De seneste to år har UCN kørt et forskningsprojekt på Vejgaard Østre Skole i Aalborg med Ph.d. Tine Basse Fisker som ekstern evaluator. Her har man arbejdet intensivt med CPS-tilgangen. På baggrund af de gode erfaringer herfra har Aalborg Kommune valgt, at tilgangen skal udbredes i kommunen. Ligeledes har Vejgaard Østre Skole valgt selv at fortsætte med CPS sådan, at alle interesserede medarbejderne på sigt kan anvende tilgangen.

- Vi kan se i projektet, hvordan børnene føler sig hørt og inddraget, hvordan de voksne oplever at skælde mindre ud, og hvordan problemer bliver løst. Og på den baggrund tror vi på den store betydning, som arbejdet med CPS kan have både på folkeskoler, specialskoler, opholdssteder, institutioner og i andre sammenhænge, hvor man arbejder med børn og unge. Udfordringerne kan være alt fra mindre faglige udfordringer til massive problematikker, siger Mette Christensen Jensen, der er lektor og projektleder ved UCN act2learn og står i spidsen for det nye samarbejde med Dr. Greene.

Skoleleder på Vejgaard Østre Skole Jesper Saugstrup har været med i forløbet fra starten.

- Ved første øjekast er CPS endnu en almindelighed, som indgår i skolens værktøjskasse. Men i praksis betyder det, at vi må møde barnet på en ny måde, der bryder med traditionelle vaner, når tankesættet kræver, at du tager barnets perspektiv. På den måde har CPS her på Vejgaard Østre Skole givet os en dimension mere i hverdagen, hvor det enkelte barn faktisk bidrager til løsningen af udfordringer, fortæller han.

Sikrer børnenes stemme

Til efteråret udbyder UCN act2learn kurser og oplæg i Ross Greenes model og mindset - CPS. UCN act2learn er den første uddannelsesinstitution der er blevet autoriseret til at tilbyde efter- og videreuddannelse i samarbejde med Dr. Ross Greene.

Områdedirektør ved UCN act2learn Pædagogik & Læring, Mathilde Nyvang Hostrup, fremhæver børnenes fremtrædende rolle i problemløsningen.

- Vores vision med samarbejdet er at være med til at forandre og udvikle tilgangen til samarbejdet med vores børn og unge i institutioner og skoler. Vi vil gerne være med til at skabe øget fokus på behovet for at inddrage børn og unges stemmer i problemløsning. Vi ved fra forskning, at der er behov for at være mere fokuseret på at inddrage børns perspektiver. Ligeledes kender vi betydningen af at fokusere på kontekstens betydning i relation til de udfordringer, børn og unge står i, siger hun.

Om samarbejdet med UCN udtaler Ross Greene:

- Der har været en enorm stor interesse for CPS i Danmark og det er vigtigt at have en samarbejdspartner i Danmark, der kan hjælpe danskerne med at blive gode til at bruge modellen. Forskningen fortæller os, at CPS er en meget effektiv måde at løse problemer, der er årsagen til den udfordrende adfærd og trivsel i skolen, derhjemme og i specialtilbud. Når disse problemer bliver løst, stilner den udfordrende adfærd af. Det her er virkelig en spændende mulighed for både Danmark og min non-profit organisation, Lives In The Balance, siger Dr. Ross Greene. 

Barnets adfærd er ikke i fokus

Grundsynet i CPS er, at den udfordrende adfærd forstås som en måde, hvorpå barnet kommunikerer at der er en forventning, som han eller hun endnu ikke mestrer. I stedet for at forsøge at ændre adfærden, så hjælper CPS voksne og børn til at samarbejde om at løse det problem, som gav anledning til adfærden.

- Barnet ses altså som en uundværlig samarbejdspartner - og ved at identificere problemer i hverdagen proaktivt, så kan problemerne blive løst på forkant, frem for i kampens hede, forklarer Mette Christensen Jensen.

- CPS sikrer også, at barnets stemme bliver hørt og, at barnet også hører den voksnes bekymring ved at de arbejder sammen som partnere i forhold til at løse problemerne sammen. Denne proces får ikke alene adfærden til at forsvinde - det er også med til at forbedre kommunikationen og relationerne mellem børn og voksne, uddyber hun.

Konference

Til november markerer UCN act2learn åbningen af det endnu tættere samarbejde med Dr. Ross Greene med en konference.  På www.act2learn.dk kan du til august finde beskrivelser af de konkrete udbud samt dato og program for efterårets konference med deltagelse af blandt andre Ross Greene.

For yderligere information

Har du forespørgsler eller blot vil vide mere om CPS, så kontakt lektor og projektleder Mette Christensen Jensen på 7269 0419 eller mcj@ucnact2learn.dk