11. juni 2018

Vejleder i et moderne sundhedsvæsen

Årets temadag for kliniske vejledere bød på interessante oplæg, debat og faglig sparring – men også noget helt nyt; faktionsteater.

Vejledere på sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser til temadag.

Der var stor opbakning til årets temadag. Foto: Dansk Sygeplejeråd/Carsten Lorenzen

Tirsdag den 15. maj blev der for tredje år i træk afholdt temadag for vejledere på sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne. En temadag, der bød på oplæg, debat, drøftelser og faktionsteater. Omdrejningspunktet var i år, hvordan vejlederrollen kan løftes i et moderne sundhedsvæsen anno 2018. Temadagen arrangeres i et samarbejde mellem Sundhedskartellet, UCN act2learn, nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Dette års fokus på, hvordan vejlederrollen kan løftes, er vigtigt, blandt andet fordi den er under pres fra den daglige drift og udfordret på grund af ændrede krav fra uddannelsernes side. Temadagen havde til formål at sætte fokus på aktuelle problemstillinger i praksis, at bidrage med nye ideer til, indsigter i og perspektiver på håndteringen af disse, samt at sætte rammerne for sparring og netværksdannelse - både på dagen og fremover.

I alt deltog over 350 kliniske vejledere på tværs af sektorer og fra op til otte forskellige uddannelser. Deltagerne hørte blandt andet et oplæg om overskud og gejst i vejlederopgaven fra Peter Bredsdorff-Larsen, tidligere assisterende landstræner på det danske herrelandshold i håndbold og nu cheftræner i BSV. Dagen bød også på oplæg om den nuværendes ungdomskultur, generation Z, og om de studerendes blik på klinisk vejledning som praksis.

Faktionsteater – et nyt tiltag

Arrangørerne havde gjort sig mange overvejelser om temadagens indhold: - Programmet er nøje sammensat med indhold, der tilsammen kan give et løft til uddannelsesopgaven, forklarede en af medarrangørerne, Hanne Lisby, uddannelseskonsulent og fra Aalborg Universitetshospital.

Som noget nyt, bød temadagen også på faktionsteater. En teaterform, der afspejler realistiske situationer fra arbejdet som klinisk vejleder, og hvor deltagerne blev opfordret til at lytte, se, lade sig provokere, reflektere og derefter debattere. Deltagerne fik mulighed for at drøfte scenarierne og komme med input til, hvordan det kunne gøres anderledes. Et nyt helt format på temadagen, som satte interessante og vigtige debatter i gang omkring bordene.

Berit Ryhammer, udviklingskonsulent hos UCN act2learn

Berit Ryhammer, udviklingskonsulent hos UCN act2learn. Foto: Dansk Sygeplejeråd/Carsten Lorenzen

Høje forventninger fra start

I år var tredje gang, temadagen blev afholdt. Flere af deltagerne havde deltaget i de foregående temadage og havde derfor allerede før startskuddet lød, høje forventninger til dagens indhold.

- Mine kolleger og jeg har prioriteret højt at deltage i dagen, fordi de foregående år har givet et stort udbytte. Derfor er der store forventninger til i år også, udtalte uddannelseskoordinator i Brønderslev Kommune, Jonna Christensen.

I tråd med forventningerne, håbede deltagerne på at få noget viden med sig fra temadagen, som de kan bruge i deres daglige arbejde. Fra to af deltagerne fra Regionshospital Nordjylland, Leanne Højmark Christiansen og Marianne Ottesen, lød det enstemmigt: - Vi håber at kunne få noget med hjem, som vi kan bruge, når vi varetager rollen som kliniske vejledere for studerende.

Et ønske for dagen, som også Dorthe Koch fra socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune havde: - Jeg håber at kunne få noget inspiration, at komme hjem med nye input om et emne som det ikke altid er muligt at opprioritere samt at få mulighed for at sparre med andre i samme båd. En pointe, der vakte genklang hos de andre deltagere.

Disse ønsker og forventninger blev opfyldt. Årets temadag for vejledere var endnu en gang en succes.

Tanja Hall, antropolog, generationsforsker og medstifter af Fremtidsfabrik.dk, holder oplæg til temadagen.

Tanja Hall, antropolog, generationsforsker og medstifter af Fremtidsfabrik.dk, var blandt talerne til temadagen. Foto: Dansk Sygeplejeråd/Carsten Lorenzen